Przyrzady zjazdowe do ratownictwa

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, z funkcją antypaniczną, do ewakuacji ze stanowiska

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Dodatkowy, otwarty hamulec dla przyrządów zjazdowych I’D S, I’D L i I’D EVAC

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Dodatkowy, zamknięty hamulec dla przyrządów zjazdowych I’D S, I’D L i I’D EVAC

Przyrządy zjazdowe do opuszczania z punktu stanowiskowego.