OPERATORZY

Przyrządy asekuracyjne / zjazdowe

Dzięki serii dostosowanej do każdej aktywności (wspinaczka skałkowa, via ferrata, kanioning, parki linowe), przyrządy asekuracyjno-zjazdowe Petzl są niezbędne do ograniczenia ryzyka dla Twoich klientów. Proste w zakładaniu, ze schematem użytkowania oraz możliwością stosowania z linami o różnych średnicach.

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Bardzo lekki przyrząd asekuracyjno-zjazdowy

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Lekki przyrząd asekuracyjno-zjazdowy

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd asekuracyjny ze wspomaganym blokowaniem

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd asekuracyjny z uchwytem antypanicznym

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Ósemka – przyrząd zjazdowy

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd zjazdowy do kanioningu

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd zjazdowy do kanioningu

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ
RIG

Kompaktowy przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, z funkcją antypaniczną

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, z funkcją antypaniczną, do ewakuacji ze stanowiska

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Dodatkowy, otwarty hamulec dla przyrządów zjazdowych I’D S, I’D L i I’D EVAC

Petzl Operatorzy
NOWOŚĆ

Dodatkowy, zamknięty hamulec dla przyrządów zjazdowych I’D S, I’D L i I’D EVAC