Petzl Technical Institute - Poland AMC


 

PETZL TECHNICAL INSTITUTES

Globalna sieć ekspertów

Zadaniem ekspertów jest odpowiedź na pytania techniczne, prośby, problemy lub potrzeby naszych klientów na poziomie międzynarodowym. To wszystko w efektywny sposób, dostosowany do potrzeb klienta.

 

 

Instytuty Techniczne Petzl (PTI) są technicznym punktem odniesienia dla każdego kraju, reprezentując Petzl i udostępniając informacje techniczne, a także zapewniając moduły szkoleniowe i odpowiedzi na pytania klientów w ich regionie.


Obecnie istnieje ponad dwadzieścia Instytutów Technicznych Petzl tworzących rosnącą globalną sieć. Od września 2021 PHU AMC sp.j. dołączyło do grona Petzl Technical Institutes.


Każdy Instytut Techniczny Petzl pracuje nad stworzeniem sieci lokalnych partnerów - Partnerów Technicznych Petzl (PTP) - którzy są w bezpośrednim kontakcie ze swoimi klientami, instruktorami i ekspertami.

 

 

PETZL TECHNICAL PARTNERS

Zaufani partnerzy

Sieć ekspertów z całego świata, którzy mają jeden wspólny cel: rozwijanie najlepszych praktyk w ścisłej współpracy z Petzl.

 

Kim jest Partner Techniczny Petzl?
Partner Techniczny Petzl (PTP) to uznana firma ekspercka lub osoba w szeroko rozumianym środowisku wysokościowym, która wykazuje dogłębne zrozumienie swojej branży, przyczynia się do rozwoju najlepszych praktyk i w znaczący sposób integruje Petzl ze swoimi systemami i programem szkolenia.

PTP jest uznawany za cenionego partnera, a także indywidualną i bezpośrednią inwestycję w firmę. PTP mogą być zatwierdzeni  do nauczania treści Petzl, otrzymywać wsparcie w zakresie sprzętu i zasobów marketingowych, mieć priorytetowy dostęp do szkoleń i referencji klientów, a także mieć bezpośredni dostęp do zasobów technicznych Petzl. W ramach takiej współpracy Petzl  się dzieli swoimi  informacjami,  produktami,  czasem  i zasobami, by zapewnić obopólny sukces i trwałą współpracę.

Jeśli chcesz dołączyć do sieci Partnerów Technicznych Petzl, skontaktuj się z Instytutem Technicznym Petzl , aby omówić cele i oczekiwania oraz wyrazić formalne zainteresowanie programem.

Kto może stać się  Partnerem Technicznym Petzl?

  • Ośrodki szkoleniowe.
  • Instytucje publiczne lub prywatne (sportowe lub przemysłowe)

 Partnerzy Techniczni Petzl w Polsce:

 

 


Kontakt:
PTI Poland AMC
Bartosz Baran: [email protected]

 


Zdjęcie: PTP Petzl Niemcy © Matthias Baudrexl