ID S testy statyczne i dynamiczne


I’D S testy statyczne i dynamiczne

Poniższe testy zostały wykonane w laboratorium, przy użyciu nowych przyrządów i nowych lin, certyfikowanych zgodnie z obowiązującymi normami. Wyniki badań podano wyłącznie w celach informacyjnych: mogą się różnić w przypadku przyrządów i/lub lin zużytych w trakcie pracy oraz innych typów lub modeli lin.

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

Przypomnienie czynników wpływających na trudność opuszczania:

A. Testy na I’D S 2019

A1: Testy statyczne na I’D S 2019
Test powolnego obciążania przeprowadzony na różnych linach; zmierzona wartość to obciążenie, przy którym lina zaczyna ślizgać się w przyrządzie.

 

 

A2: Testy dynamiczne na I’D S 2019

Testy zatrzymania upadku przeprowadzone podczas certyfikacji EN 12841, EN 341, EN 15151 i NFPA oraz podczas dodatkowych testów Petzl zaprojektowanych w celu uwzględnienia wyjątkowych sytuacji.
Uwaga: nie wszystkie wykonane testy są tu przedstawione, tylko te, które dostarczają istotnych informacji na temat użytkowania I’D S.

Test certyfikacyjny EN 12841 - Przyrząd na 1m liny, 1m upadku na lonże dynamiczną 1m x 11mm.

 

 

Test certyfikacyjny EN 341 - upadek 60 cm na 4m liny.

 

Testy certyfikacyjne EN 15151 i dodatkowe testy Petzl - upadek 2m na 1m liny.

 

Test certyfikacyjny NFPA ze sztywną masą.

Dodatkowe testy Petzl z manekinem i uprzężą - upadek 60cm na 3m liny.

 

 

 

B.  Archiwalne: Testy na I’D S przed 2019


B1: testy dynamiczne na I'D S przed 2019 r

Warunki testu:
- Długość liny: 2 m
- Masa: 100 kg
Podane wartości są średnimi; różnią się w zależności od użytych modeli lin.

 

 

 

 

B2: testy statyczne na I'D S. przed 2019 r

Testy te przeprowadzono powoli obciążając przyrząd.