Certyfikacja punktów stanowiskowych


Norma EN 795 dotycząca punktów i urządzeń stanowiskowych uległa zmianie.  W  związku z czym niektóre rodzaje punktów stanowiskowych  nie  mogą być zgodne z EN 795. Wytłumaczenie.

Normy dotyczące punktów  i urządzeń stanowiskowych

EN 959: stanowiska  w skale (Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy skalne)
EN 566: pętle
EN 569: haki
EN 795: punkty stanowiskowe do systemów chroniących przed upadkiem z wysokości  (Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące)
- Typ A: punkty stanowiskowe wymagające połączenia ze konstrukcją (np. COEUR)
- Typ B: urządzenia niewymagające połączenia z konstrukcją (np. ANNEAU, TREESBEE, GRILLON...).
- Typ C: elastyczna pozioma poręczówka (prowadnica giętka) (np. GRILLON)
- Typ D: sztywna pozioma poręczówka (prowadnica sztywna)
- Typ E: masa kotwicząca


Norma EN 795 uległa zmianie pod koniec roku 2015 (bazując na dokumencie z roku 2012).
Nowa norma nie pokrywa punktów stanowiskowych zamocowanych na stałe typu kotwy rozporowe lub kotwy wklejane.  Punkty stanowiskowe, które zostały certyfikowane przed rokiem 2012, zgodnie z poprzednią normą (1996) mogą być sprzedawane z oznaczeniem EN 795. Wszystkie punkty i urządzenia stanowiskowego certyfikowane po roku 2012 muszą być zgodne z nową wersją normy.

Dla przypomnienia klasyfikacja  poprzedniej wersji EN 795 (1996):
Klasa A: punkty strukturalne – Klasa B: tymczasowe urządzenie kotwiczące – Klasa C: poziome prowadnice giętkie – Klasa D: - poziome prowadnice sztywne – Klasa E - masa kotwicząca
Oznaczenie CE
Wyłącznie normy EN 566 i EN 795 (tylko typ B i E) dają prawo do oznaczenia znakiem CE punktu lub urządzenia stanowiskowego.

 

Zmiana certyfikacji w punktach stanowiskowych Petzl

  Sprzedawane przed styczniem 2016
  Sprzedawane po styczniu 2016
  COEUR GOUJON   EN 795 A1
  EN 959
  COEUR BOLT STEEL
  COEUR BOLT STAINLESS
  COEUR BOLT HCR
  EN 959
  COEUR   EN 795 A1
  EN 959
  COEUR STEEL
  COEUR STAINLESS
  COEUR HCR

  EN 795 A

  GOUJON   nie jest ŚOI   BOLT STEEL
  BOLT STAINLESS
  BOLT HCR
  nie jest ŚOI
  COLLINOX
  BAT’INOX
  EN 795 A1
  EN 959
    EN 959