ASAP użytkowanie przy silnym wietrze


   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

W normalnej sytuacji, gdy ASAP nie jest zablokowany, lina przesuwa się w nim swobodnie. Jeśli lina zostanie pociągnięta do góry, na przykład przez wiatr, możne powstać pętla luźnej liny, zwiększając potencjalną długość upadku pracownika.
Użyj funkcji blokady w ASAP LOCK, aby ograniczyć ruch liny w przyrządzie. Ta funkcja nie przeszkadza w podchodzeniu po linie.
Modele ASAP B71, ASAP B71 AAA i ASAP B071 AA00 nie mają funkcji blokady. W przypadku tych modeli, podczas silnego wiatru, współpracownik może przytrzymać linę, w przeciwnym razie rozwiązaniem może być odpowiedni ciężar na końcu liny (ciężar nie może usunąć całego rozciągnięcia liny).
Można również rozważyć zakotwiczenie dolnego końca liny, z prawdopodobną konsekwencją komplikacji potencjalnej akcji ratunkowej.
Należy przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka sytuacji.