Udostępnij
2024-02-20

Co to jest atmosfera wybuchowa?

Ryzyko wybuchu powstaje, gdy występuje jednocześnie sześć czynników:

picto danger de mort OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.

• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.

• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

atmosfery wybuchowe ATEX 1

1. Obecność utleniacza: na przykład tlenu z powietrza.
2. Obecność substancji palnej: palne substancje jak gaz, opary, proszki lub pyły.

Kilka przykładów substancji palnych:
– Gaz: metan, acetylen, butan, propan, wodór…
– Pary: alkohol etylowy, dwusiarczek węgla, aceton…
– Pyły: drewno, cukier, zboże, skrobia, węgiel…

3. Obecność źródła zapłonu, które jest źródłem energii wystarczająco silnej, aby spowodować zapalenie substancji palnej: może to nastąpić w postaci płomienia, iskry lub wysokiej temperatury.

4. Obecność substancji palnych unoszących się w powietrzu (gaz, pył, aerozole…), czynniki propagacji.

5. Zamknięta przestrzeń, np. samochód, miejsce pracy…

6. Granica wybuchowości: to oznacza, że osiągnięte jest takie stężenie substancji palnej w powietrzu, dla której eksplozja jest możliwa.

Zapisz się
do newslettera

Podaj swój adres e-mail i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.