szkolenia-SOI-online


W związku z rozwojem epidemii covid zawieszamy szkolenia w siedziby naszej firmy.

W zamian proponujemy rozwiązania  "hybrydowe": szkolenie on-line oraz zajęcia praktyczne i egzamin poza siedzibą AMC.


Szkolenie podstawowe (kontrola ŚOI):

Kurs składać się będzie z dwóch części: teorii on-line oraz praktyki wraz z egzaminem poza siedzibą firmy AMC.

Procedura:

- Zgłoszenie na kurs droga mailową (szkolenia@amc.com.pl). Do zgłoszenia należy również podać adres, na który zostanie wysłany certyfikat.
- Opłacenie kursu (1230 zł brutto) na rachunek firmowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 80 1750 1048 0000 0000 0140 4369
- Po wpłacie- uzyskanie dostępu do materiałów wideo.
- Możliwość zamówienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych (w formie drukowanej lub elektronicznej) oraz naszego podręcznika dotyczącego kontroli ŚOI (50 zł brutto)
- Uzgodnienie z trenerem Janiną Wrzak-Tomić telefonicznie (608 034 978) lub mailowo (jwrzak@gmail.com) terminu spotkania (po opanowaniu materiału kursu wideo / lub w „ciemno”)
- Praktyka: spotkanie z prowadzącą zajęcia na półtora dnia, jeden dzień to praktyka, kolejne pół to egzamin.

Miejsce zajęć praktycznych:

www.agromiedzierza.com 
Jest to miejsce położone mniej więcej w centrum kraju,  z dogodnym dojazdem z każdego kierunku.
Maksymalna jednorazowa ilość osób na kursie: 2, minimalna 1-2, w zależności od generalnej frekwencji. 

Nocleg:

- Nocleg uczestnicy zamawiają indywidualnie, po uzgodnieniu terminu kursu.
- Ceny noclegu (pokoje 2 osobowe): pojedyncze miejsce 70 zł noc, podwójne miejsce 50 zł noc/osoba.
- Więcej informacji i opcji na stronie obiektu
- Koszty noclegu ponosi uczestnik kursu

Preferowane dni kursu, ze względu na dostępność miejsc, to poniedziałek-wtorek, inne też możliwe.

Wyżywienie:

- We własnym zakresie lub w pobliskim obiekcie gastronomicznym


Weryfikacja uprawnień kontrolerów

Weryfikacja uprawnień odbywać się będzie w wersji on-line. 

Procedura:

- Zgłoszenie na kurs droga mailową (szkolenia@amc.com.pl).  Do zgłoszenia należy również podać adres, na który zostanie wysłany certyfikat.
- Wniesienie opłaty (369 zł brutto) na rachunek firmowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 80 1750 1048 0000 0000 0140 4369
- Po wpłacie:  uzyskanie dostępu do materiałów weryfikacyjnych oraz filmy pokazujące sprzęt do skontrolowania.
- Na podstawie powyższych materiałów uczestnik wypełnia formularze kontroli (dołączone do materiałów, dostępne także na stronie www.amc.com.pl pod każdym sprzętem wraz z procedurami kontroli)
- Uczestnik wysyła formularze do kontroli na adres jwrzak@gmail.com
- Po pozytywnym zaliczeniu kontroli wysyłamy certyfikat na adres podany we zgłoszeniu

Wyżej wymieniona forma kursów obowiązywać będzie co najmniej do końca roku i stanowi jedyną alternatywę dla dotychczasowych szkoleń. 

Rozpoczęcie kursów od 19.10.2020
- termin kursów praktycznych można także ustalać wcześniej.