RIG główne zastosowanie


Petzl RIG to przyrząd zjazdowy/asekuracyjny z automatyczną blokadą, który może być stosowany na uprzęży jak i punkcie stanowiskowym.

 

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

• Rozróżnianie modeli przyrządu RIG
• Przyrząd zjazdowy w dostępie linowym
• Opuszczanie na RIG wpiętym w górne stanowisko
• Asekurowanie z RIG wpiętego do górnego stanowiska

• Asekurowanie wspinacza w technice prowadzenia

 

Rozróżnianie modeli przyrządu RIG

 

Przyrząd zjazdowy w dostępie linowym

RIG może być używany przez jedną osobę, o wadze do 150 kg, lub w sytuacjach ratowniczych, z dodatkowym hamowaniem, przez dwie osoby o łącznej wadze do 200 kg.

 

 

 

 

Lina wchodząca do RIG powinna przechodzić przez wzmacnianą krawędź lub rowek hamujący, w zależności od średnicy liny, preferencji użytkownika, położenia dodatkowego hamulca i dłoni…

 

 

 

W żadnej sytuacji użytkownik, nie może puścić liny po stronie hamulca podczas obsługi rączki. OSTRZEŻENIE: w przypadku użycia nowych lin lub lin o małej średnicy lub przy dużych obciążeniach użytkownik musi zachować szczególną ostrożność.

 

 

Pozycja robocza, pozycja "wolne ręce"

System AUTO-LOCK w RIG 2018 automatycznie blokuje ładunek i ustawia rączkę w pozycji zablokowanej. Przed zwolnieniem liny użytkownik musi upewnić się, że rączka prawidłowo powróciła do pozycji zablokowanej.

 

RIG <2018

Pozycja robocza, pozycja "wolne ręce"
W RIG <2018 powrót rączki należy wykonać manualnie. Użytkownikowi nie wolno puścić liny po stronie hamulca, jeśli rączka nie została ustawiona w pozycji B (pozycja robocza).
 

Okazjonalne podchodzenie na linie

Do precyzyjnego ustawienia się na stanowisku pracy, możemy zastosować jedną z dwóch metod podchodzenia na linie.

RIG 2018
W RIG 2018 lina może być wyciągana bez konieczności operowania rączką.

RIG <2018
W RIG <2018 rączka musi być w pozycji C (asekuracja).

 

Proste podchodzenie, jeśli użytkownik ma podparcie dla nóg i może zmniejszyć tarcie liny w przyrządzie.

Pochodzenie z punktem przekierowania (ROLLCLIP) w sytuacji, gdy użytkownik jest zawieszony na linie.

 

 

 

Opuszczanie na RIG wpiętym w górne stanowisko

Z przyrządu RIG wpiętego w górne stanowisko możemy opuścić pracownika na jego stanowisko robocze lub ewakuować poszkodowanego. Lina musi zostać przekierowana przez punkt w stanowisku.
Użytkownik nigdy nie może puszczać liny po stronie hamulca podczas obsługi rączki. (W RIG 2018 użytkownik może puścić linę dopiero, po upewnieniu się, że rączka automatycznie powróciła do pozycji zablokowanej. W RIG <2018 r. użytkownik nie może puścić liny, dopóki nie ustawi rączki do pozycji B (pozycja robocza).
Podczas długich zjazdów i/lub przy dużych obciążeniach należy zmniejszyć prędkość, aby uniknąć przegrzania urządzenia.

 

 

 

 

 

Asekurowanie z RIG wpiętego do górnego stanowiska

RIG wpięty do górnego stanowiska umożliwia asekurowanie osoby, która używa innego systemu przemieszczania się.
Użytkownik nigdy nie może puścić liny po stronie hamulca. Użytkownik musi być zawsze pewnym, że nie ma luzu na linie pomiędzy RIG a asekurowanym, aby zmniejszyć ryzyko upadku.

 

 


OSTRZEŻENIE: w przypadku użycia nowych lin lub o małej średnicy lub przy dużych obciążeniach, użytkownik musi zachować szczególną ostrożność. W żadnej sytuacji użytkownik nie może puścić liny po stronie hamulca podczas obsługi rączki.

 

 

 

 

Wydawanie liny podczas asekuracji opuszczanego ładunku.

Zatrzymanie upadku

Wybieranie liny

 

Asekurowanie wspinacza w technice prowadzenia

Aby uzyskać dostęp z dołu, RIG umożliwia asekurację prowadzącego wspinacza, który podczas wspinaczki przepina linę przez punkty pośrednie.

 

 

Krzywka ma mały uchwyt na kciuk, który umożliwia łatwe odblokowanie liny w celu jej wydania. Użytkownik nigdy nie może puścić liny po stronie hamulca.