Ratownictwo na linach: ASAP a zwożenie poszkodowanego


TYLKO DLA EKSPERTÓW

W razie wypadku, osoba wisząca bezwładnie w uprzęży jest narażona na poważne niebezpieczeństwa. Taką sytuację należy pilnie rozwiązać. Aby działać szybko, pracownicy wysokościowi muszą samodzielnie uratować współpracownika, korzystając ze swojego, standardowego wyposażenia..

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj informacje techniczne, zanim zapoznasz się z poniższymi technikami.
• Dokładne zrozumienie informacji technicznych jest bardzo ważne za nim zaczniesz używać tych uzupełniających technik.
• Opanowanie tych technik wymaga szkolenia.
• Skonsultuj się z profesjonalistami zanim zaczniesz używać tych technik we własnym zakresie


Działania ratownicze są wyjątkową sytuacją, w której użycie sprzętu przeznaczonego dla jednej osoby będzie konieczne do asekuracji lub podwieszenia więcej niż jednej osoby ze względu na konieczność pilnej pomocy bezwładnie wiszącemu poszkodowanemu. Pracownik musi być przeszkolony i posiadać praktykę w tego rodzaju działaniach.
Na ogół, ewakuacja w dół jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Ratownik podczepia do siebie poszkodowanego, wypina go z jego przyrządów i zjeżdża z nim. Zwożenie wykonywane jest na jednym przyrządzie zjazdowym; zobacz dokumenty dedykowane dla I’D i RIG.

W przypadku zerwania liny roboczej; najprawdopodobniej w wyniku działań, które spowodowały pierwotny wypadek, upadek, zarówno ratownika jak i poszkodowanego zostanie zatrzymany przez system asekuracyjny. Lina asekuracyjna, ASAP, absorber energii będą poddane działaniu sił, które są bardzo bliskie ich limitom: patrz poniżej, aby podjąć niezbędne środki ostrożności.

Zapoznanie się z tym dokumentem nie może być uważane za odbycie szkolenia!!!

Przebadano jedynie wydajność i ograniczenia sprzętu PETZL.

1) Ratownictwo z użyciem pojedynczego ASAP, użycie lin wiszących

 

Podczas ratownictwa z użyciem dwóch lin, jedna lina jest liną roboczą a druga asekuracyjną.
Można użyć tylko jednego absorbera energii:

W przypadku zwożenia poszkodowanego, kiedy jeden absorber energii zabezpiecza dwie osoby należy użyć ABSORBICA L57 lub ASAP’SORBER AXESS.

Absorbery te są w stanie zatrzymać upadek dwóch osób o wadze do 250 kg na ASAP, bez uszkodzenia liny.

Nie używaj nigdy ASAP’SORBER 20 lub 40 do asekuracji dwóch osób:

Testy wykazały, że ASAP'SORBER 20 i 40 (wersje europejskie i międzynarodowe) nie mają wystarczającej zdolności pochłaniania energii do tego zastosowania.

Zatrzymanie upadku generuje znaczne obciążenie udarowe: oplot liny zostaje rozerwany, a kilka żył rdzenia zostaje przeciętych.

Chociaż podczas testów nie zaobserwowano całkowitego zerwania liny, bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego wiszącego na kilku żyłach rdzenia jest wątpliwe.

 

 

Dla przypomnienia: w zależności od kryteriów zastosowanych w ich konstrukcji, różne absorbery energii mają różne zdolności pochłaniania energii. Ich normalnym zastosowaniem jest zabezpieczenie jednej osoby w przypadku upadku o określonej długości. Ratownictwo i upadki dwuosobowe znacznie przekraczają ten zakres

 

Testy przeprowadzono na ASAP i ASAP LOCK będącym 1m poniżej punktu kotwiczącego. Odpadnięcia wykonano na manekinach w uprzężach, z różnymi współczynnikami względem ASAP.

ASAP’SORBER 20 / 40

Wersja międzynarodowa

Wersja europejska

 

ABSORBICA L57

Testowana tylko na 11 mm linie rdzeniowej półstatycznej

 

ASAP’SORBER AXESS

Testowany na linach o średnicy 10 do 12,5 mm

CLUB, PARALLEL, AXIS, VECTOR, RAY

 

 

Badanie możliwości dodatkowego pochłonięcia energii przez linę w większej odległości od punktu kotwiczącego.


W naszych testach, próby przeprowadzono na 3 m od punktu kotwiczącego, dały wyniki, które były mniej więcej identyczne z pozostałymi testami.

  ASAP’SORBER 20 / 40

 

Uwagi: 

Limit wagi
W przypadku lin EN 1891, asekuracja dwóch osób za pomocą ASAP + ASAP’SORBER AXESS lub ASAP + ABSORBICA L57 jest dozwolona w sytuacjach ratowniczych do wagi 250 kg.
W przypadku wagi powyżej 250 kg zaleca się zastosowanie innego systemu ratowniczego.

Wolna przestrzeń
Podczas odpadnięcia, gdy dwie osoby korzystają z ASAP + ABSORBICA L57 lub ASAP + ASAP'SORBER AXESS, rozprucie absorbera będzie większe niż podczas upadku z jedną osobą.
W tym przypadku: wolna przestrzeń = 5 m + wydłużenie liny.

Ogólne środki ostrożności
Przed i podczas manewru upewnij się, że wszelkie ryzyko upadku i obciążenia dynamicznego jest zminimalizowane (stan lin, ryzyko uszkodzenia stanowiska, wahadło, zła kontrola zjazdu, nagłe obciążenie).

 

2) Ratownictwo z dwoma ASAP, użycie dodatkowych  lin

 

Jeżeli można wykonać ratownictwo z użyciem jednej liny roboczej i dwóch lin asekuracyjnych zaleca się użycie po jednym ASAP z absorberem energii na każdej z lin asekuracyjnych.

W technice tej można używać ASAP’SORBER i ABSORBICA.