Protokół kontroli lin półtatycznych


Pilne i ważne wezwanie do kontroli lin półstatycznych Petzl

Protokół kontroli


W związku z wezwaniem do kontroli lin pólstatycznych prosimy o postępowanie według poniższego protokołu:

1 – Czy wasza lina połstatyczna Petzl jest na liście lin Petzl objętych wezwaniem?
- NIE →  Waszej liny nie dotyczy wezwanie do kontroli
- TAK   → przejść do punktu 2
- nie wiem  → przejść do punktu 2 jako środek ostrożności

2 – Zidentyfikować numer seryjny waszej liny.
Numer seryjny liny znajduje się na etykietce umieszczonej na każdym jej zakończeniu, w instrukcji obsługi oraz w waszym rejestrze ŚOI.

Przykład numeru seryjnego: 18 C 01254697 807

- Numer seryjny mojej liny ma postać:   YY M xxxxxxx xxx  → przejść do punktu 3
- Nie mogę odnaleźć numeru seryjnego:                              → przejść do punktu 4

3 – Czy numer seryjny waszej liny półstatycznej zawiera się w przedziale 18 C 0000000 000 do 20 H 0000000 000 ?
- TAK  Pierwsze trzy znaki numery seryjnego są na liście:  18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L,19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L ,20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, → Wezwanie do kontroli dotyczy Waszej liny →  przejść do punktu 4
- NIE (przykład: 18 B 9999999 999) → Wezwanie do kontroli nie dotyczy Waszej liny.

4 – Czy lina jest nowa i nigdy nie była używana?
- NIE (była już używana) →  przejść do punktu 5
- TAK  → przejść do punktu 6

5 -  Czy lina była już używana lub kontrolowana w jednym z poniższym przypadków?
> zakładanie liny przesuwając ją w dłoni bez rękawiczek wzdłuż całej długości.
> zginanie liny w ręce bez rękawiczek na całej długości.  
> okresowa kontrola została przeprowadzona na całej długości liny .

- NIE lub mam wątpliwości  →  przejść do punktu 7
- TAK  →  nie ma potrzeby wykonywania ponownej kontroli, prosimy o poinformowanie nas za pomocą  formularza rejestracji kontroli mojej liny
 
6 – Czy na  opakowaniu mojej nowej liny jest zielona naklejka / oznaczenie ?
- NIE → lina nie była jeszcze kontrolowana  → przejść do punktu 7
- TAK  → Wasza lina była kontrolowana przez specjalistę i nie ma potrzeby jej ponownej kontroli

7 – Skontrolować linę ręcznie, bez rękawiczek, na całej jej długości:

> Niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych (1) i (2) pokazanych poniżej. W razie wykrycia wady, której dotyczy niniejsze wezwanie do kontroli, prosimy o zanotowanie jej numeru seryjnego, umieszczeniu liny na kwarantannie i skontaktowanie się z nami
 

   
(1)    Wada produkcyjna, której dotyczy niniejsze wezwanie do kontroli       (2)    Wada produkcyjna, której dotyczy niniejsze wezwanie do kontroli

 

 Jeżeli podczas kontroli wykryjecie uszkodzenia lub zużycie lub inne anomalia opisane w procedurze kontrolnej ŚOI (link do procedury) – linę należy wycofać z użytkowania.
 

 

 Dwa przykłady zużycia związane z użytkowaniem liny => Wycofać produkt


8 – Po kontroli prosimy o zarejestrowanie jej rezultatu za pomocą formularza formularza rejestracji kontroli mojej liny


9 - W razie problemów z  przeprowadzeniem kontroli należy skontaktować się nami

 

Często zadawane pytania