MAESTRO zdalne kontrolowanie rączki MAESTRO za pomocą linki


TYLKO DLA EKSPERTÓW

Zdalne kontrolowanie rączki MAESTRO za pomocą linki

Rączka MAESTRO posiada mały otwór do podczepienia linki (np.: AIRLINE).
 

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

 

Ostrzeżenie: każde nadmierne pociągnięcie za rączkę może spowodować niekontrolowane opuszczanie. Sprawdź, czy żaden przedmiot zewnętrzny nie może oddziaływać na linkę.

Ostrzeżenie: do obsługi rączki używaj tylko lekkiej linki. W niektórych sytuacjach zbyt ciężka linka może utrudniać automatyczny powrót rączki do pozycji zablokowanej (AUTO-LOCK).

Uwaga: gdy używasz linki do kontroli rączki, nie możesz używać zewnętrznego hamulca MAESTRO. Upewnij się, że opuszczany ładunek można kontrolować bez przeciągania liny przez zewnętrzny hamulec.

Dla zapewnienia odpowiedniej kontroli odblokowania rączki i prędkości opuszczania, zawsze trzymaj linę i linkę w tej samej ręce.