MAESTRO własciściwości


MAESTRO łączy w sobie właściwości bloczka z blokadą i przyrządu zjazdowego dla skutecznego wciągania, zwalniania i odpuszczania ładunku. System AUTO-LOCK automatycznie zatrzymuje ładunek i ustawia rączkę w pozycji zablokowanej.

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

1. Zasada działania

MAESTRO wykorzystuje bloczek zamontowany na kole zapadkowym, dzięki czemu lina może przemieszczać się w jednym kierunku, a zostaje zablokowana w drugim. W kierunku rotacji bloczka umożliwia szybkie przemieszczanie liny. W przeciwnym kierunku lina blokuje się po przez zaciśnięcie jej pomiędzy ruchomą a stałą tarczą hamulcową.

• Lina może poruszać się w kierunku wciągania, nawet gdy ruchoma tarcza hamulcowa znajduje się w pozycji zablokowanej: wciąganie jest zawsze możliwe, nawet gdy lina jest zablokowana, bez konieczności obsługi rączki.
• Rączka umożliwia zwolnienie blokady, aby lina mogła się poruszać. Lina po stronie hamulca musi być przytrzymywana podczas obsługi rączki, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli opuszczania.
• System AUTO-LOCK automatycznie zatrzymuje ładunek i ustawia rączkę w pozycji zablokowanej.

 

maestro-wlasciwosci-1

 

2. Różne rodzaje tarcia w trakcie opuszczania

Normalne tarcie: każde opuszczanie musi zaczynać się od liny przebiegającej przez zewnętrzny hamulec. Poprowadź linę tak, aby zawsze pozostała na swoim miejscu w hamulcu. Uważaj na skręcenia lub pętle liny, które mogłyby spowodować wypadnięcie liny z hamulca. Minimalne tarcie: jeśli podczas opuszczania występuje zbyt duże tarcie (spęczniała lub brudna lina, lekki ładunek ...) linę można wyjąć z zewnętrznego hamulca. We wszystkich przypadkach lina po stronie hamulca musi być trzymana podczas opuszczania.

UWAGA: pociągnięcie rączki zwalnia blokadę; im mocniej pociągnięta jest rączka, tym bardziej ruchoma tarcza hamulcowa odblokowuje się, aby umożliwić ruch linie. Jeśli rączka zostanie pociągnięty zbyt daleko, ruchoma tarcza hamulcowa nie będzie już hamować liny.
Ostrzeżenie: każde nadmierne pociągnięcie za rączkę może spowodować utratę kontroli.

maestro-wlasciwosci-1

 

3. Wydajność podczas wyciągania

Rolka dużej średnicy, zamontowana na łożysku kulkowym, oferuje dużą wydajność zarówno gdy MAESTRO zamocowane jest jako główny przyrząd w układzie bloczków jak i w sytuacji przeciwwagi. Blokada jest uwalniana automatycznie podczas wciągania, nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony użytkownika. Do zbudowania złożonych układów bloczków, MAESTRO ma dodatkowy otwór wpinania.

 

maestro-wlasciwosci-1