MAESTRO różnice pomiędzy modelami S i L


Różnice i podobieństwa

 

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

MAESTRO S i MAESTRO L mają taką samą konstrukcję i takie same zasady działania.

Różnica pomiędzy tymi dwoma modelami polega na użyciu innej wielkości rowka w ruchomej tarczy hamulcowej, która zmienia sposób, w jaki lina jest dociskana do nieruchomej tarczy hamulcowej. To optymalizuje skuteczność blokowania dla odpowiedniego zakresu średnic lin.
 

 
 Średnica liny
 Maksymalne obciążenie robocze 250 kg 280 kg
 Obciążenie niszczące przyrząd
 Wydajność bloczka