MAESTRO ratownictwo zespołowe: techniki wyciągania i opuszczania


Ratownictwo zespołowe: techniki wyciągania i opuszczania 

Wszystkie manewry muszą być wykonywane w technice dwóch niezależnych lin. System ten może być systemem równoległym (dwie liny wyciągowe) lub osobnym (lina robocza i lina asekuracyjna).

 

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

1. Przykłady wyciągania za pomocą liny roboczej i liny asekuracyjnej.

Wszystkie siły związane z wyciąganiem i pozycjonowaniem są skoncentrowane na linie roboczej. Lina asekuracyjna powinna być ustawiona i wystarczająco napięta, aby utrzymać ładunek w przypadku uszkodzenia punktu kotwiczącego lub liny roboczej.
 

 

Zalety

 Szybka i prosta konfiguracja, wymaga tylko jednego systemu z przewagą mechaniczną.
 Można zastosować dwa różne systemy, na przykład mechaniczny system wyciągowy (wyciągarka...).
 Konfiguracja dostosowana do małych przestrzeni roboczych.

Wady

 W przypadku uszkodzenia liny roboczej, ładunek może wymagać znaczącej wolnej przestrzeni po sobą zanim lina asekuracyjna przejmie obciążenie. 
 Ryzyko wystąpienia luzu na linie asekuracyjnej, w przypadku nadmiernego skupienia się na systemie wyciągowym.
 Ryzyko zaniedbania jakości konfiguracji systemu asekuracji. Ostrzeżenie: system ten musi być całkowicie operacyjny przez cały czas.
 Ryzyko zmiany położenia liny asekuracyjnej w momencie jej obciążenia po uszkodzeniu liny roboczej oraz nieoczekiwanego jej uszkodzenia w związku z tym.

 

2. Przykłady wyciągania na dwóch napiętych systemach wyciągowych

Obie liny pełnią tą samą funkcję i pracują równolegle: każda lina odpowiada za połowę obciążenia.

 

Zalety

 Przy dobrej koordynacji możliwe jest wyciąganie dużych ciężarów z użyciem prostego układu bloczków.
 W przypadku uszkodzenia jednej z lin, druga jest już napięta przez ciężar, redukuje to wymaganą wolną przestrzeń.
 Istnieje możliwość omijania, zmiany trasy podnoszenia jeśli jest to przewidziane.

Wady

 Podział obciążenia pomiędzy dwie liny, nigdy nie jest perfekcyjne; czasami jedna lina ciągnie całe obciążenie; wymagana jest dobra koordynacja w zespole.