Karabinki – podstawowe informacje


Karabinek jest podstawowym ogniwem łączącym każdy sprzęt używany w działalności wysokościowej. Jest bardzo wytrzymały jeżeli jest używany prawidłowo, ale może pęknąć albo otworzyć się w razie złego użycia. Zrozumienie mocnych i słabych stron karabinków pozwoli użytkownikowi na wybór najlepiej dopasowany do użycia.

 

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

Karabinek jest opracowany do obciążania wzdłuż osi podłużnej, z zamkniętym ramieniem i zablokowaną nakrętką.

Karabinek jest w stanie wytrzymać obciążenia jakie mogą wystąpić podczas różnych działań na wysokości wyłącznie gdy jest obciążany wzdłuż osi podłużnej i ma zamknięte ramię.

Obciążanie karabinka w jakikolwiek inny sposób może być niebezpieczne.

 

 


Przykłady niebezpiecznego obciążenia karabinka:

 

Zagrożenia związane z nieprawidłowym obciążeniem karabinka można zredukować przez:
- wybór odpowiedniego karabinka (kształt i system zamykania)
- użycie specjalnych akcesoriów (STRING, CAPTIV, TANGA, plastikowe osłony…)
- dostosowanie środków ostrożności podczas użycia (wzmożona uwaga, kontrola, prawidłowe umieszczenie początkowe…)

• Podczas każdego użycia:
Przewidzieć ryzyko związane z niebezpiecznym obciążeniem karabinków.
Ustawić i obciążyć karabinki wzdłuż osi podłużnej , zamkniętym ramieniem i zablokowaną nakrętką.
Regularnie sprawdzać karabinki podczas użytkowania.
• Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi.

 

Kompromis między łatwością otwarcia a pewnością zablokowania

Pewna blokada ogranicza ryzyko przypadkowego otwarcia karabinka podczas użytkowania.
Najpewniejszą blokadą jest przypadek łącznika maillon rapide zakręconego kluczem, który praktycznie eliminuje ryzyko przypadkowego otwarcia. Tego typu blokada nie jest jednak dostosowana do efektywnych manipulacji podczas pracy w terenie.

Łatwość otwarcia (ergonomia) pozwala na szybkie i skuteczne wpinanie i wypinanie. W niektórych sytuacjach ma ona równie duży wpływ na bezpieczeństwo użytkownika jak pewność blokady.

Kompromisowe rozwiązanie musi zostać określone bardzo dokładnie,  użytkownik  musi wybrać co jest odpowiednie do każdego zastosowania. Zalecamy zapoznanie się pozostałymi informacjami technicznymi dotyczącymi wyboru karabinków.

 


BEZPIECZEŃSTWO (-)     
 

    BEZPIECZEŃSTWO (+)


ERGONOMIA (+)

 
   ERGONOMIA (-)

 

Test kompatybilności karabinków

Przed każdym użyciem sprzętu z nowym karabinkiem zalecane jest wykonanie testu kompatybilności.

Petzl wykonuje testy kompatybilności swoich produktów i karabinków Petzl. Szczegóły dotyczące kompatybilności są wymienione w instrukcjach obsługi przyrządów.
• Sprawdzić czy wybrany karabinek jest odpowiedni do przewidywanego użycia.
• Sprawdzić czy przekrój karabinka jest odpowiedni.
• Sprawdzić czy karabinek nie blokuje się w otworze do wpinania przyrządu.
• Ocenić jaka jest możliwość, że karabinek przyjmie złą pozycję oraz stabilność tej nieprawidłowej pozycji.
• Sprawdzić jakie jest ryzyko  wzajemnego zakłócenia pracy elementów systemu i nakrętki karabinka.

Uwaga: w przyrządach wyposażonych w giętki pierścień podtrzymujący karabinek (ZIGZAG, PIRANA…), przy zmianie karabinka należy wykonać ponowny test kompatybilności. Pierścień może zostać zdeformowany przez pierwszy karabinek i nie będzie utrzymywał prawidłowo następnego karabinka.