Karabinki - przykłady niebezpiecznych obciążeń


Karabinek jest podstawowym ogniwem łączącym każdy sprzęt używany w działalności wysokościowej. Jest bardzo wytrzymały jeżeli jest używany prawidłowo, ale może pęknąć albo otworzyć się w razie złego użycia. Zrozumienie mocnych i słabych stron karabinków pozwoli użytkownikowi na wybór najlepiej dopasowany do użycia.

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

Karabinek jest opracowany do obciążania wzdłuż osi podłużnej, z zamkniętym ramieniem i zablokowaną nakrętką.

Karabinek jest w stanie wytrzymać obciążenia jakie mogą wystąpić podczas różnych działań na wysokości wyłącznie gdy jest obciążany wzdłuż osi podłużnej i ma zamknięte ramię.

Obciążanie karabinka w jakikolwiek inny sposób może być niebezpieczne.

 

Główne zagrożenia

 

Ryzyko otwarcia

Ramię karabinka może się otworzyć jeżeli:
• Karabinek jest źle zamknięty w momencie wpinania (na przykład taśma może utknąć między ramieniem  a zamkiem).
• Karabinek został źle zamknięty lub zablokowany przed rozpoczęciem użycia, a skała, lina lub inny element sprzętu naciska na ramię.
• Tarcie powodowane przez skałę, linę lub inny element sprzętu powoduje odblokowanie nakrętki i nacisk na ramię w kierunku otwarcia.

 

 


 

Ryzyko rozerwania karabinka

Uwaga: działania na wysokości, w które zaangażowany jest jeden użytkownik prawidłowo wyposażony  i chroniony przed upadkiem, rzadko powodują działanie sił wystarczających do rozerwania karabinka. Z drugiej strony, każdy upadek może wygenerować siłę uderzenia bliską wartości zerwania dla źle ustawionych karabinków.

WSPÓLNE ZAGROŻENIA DLA KARABINKÓW Z BLOKADĄ I ZWYKŁYCH


RYZYKO USZKODZENIA NAKRĘTKI BLOKUJĄCEJ

 

Przykłady niebezpieczeństw występujących podczas użytkowania w terenie

 

1. Otwarcie ramienia, obciążenie przy otwartym ramieniu

 

 
Otwarcie ramienia > 
wypięcie osoby/ciężaru
  Obciążenie przy otwartym ramieniu >
ryzyko rozerwania karabinka


Wytrzymałość karabinka z otwartym ramieniem jest niewielka: tylko 30 % wytrzymałości osi podłużnej (na przykład dla karabinka Am’D  wynosi 7 kN zamiast 27 kN w osi podłużnej).

powrót do góry strony

 


 

2. Obciążenie osi poprzecznej

 


 

Wytrzymałość karabinka obciążonego w osi poprzecznej  jest niewielka: tylko 35 % wytrzymałości osi podłużnej (na przykład dla karabinka Am’D  wynosi 8 kN zamiast 27 kN w osi podłużnej).

powrót do góry strony

 


 

3. Obciążenie wielokierunkowe

 

 

Utrata wytrzymałości przy obciążeniu wielokierunkowym zależy od kąta między działającymi siłami.

powrót do góry strony

 


 

4. Dźwignia na krawędzi

 

 

Wytrzymałość karabinka na znajdującego się na krawędzi jest niewielka: tylko 30 % wytrzymałości osi podłużnej (na przykład dla karabinka SPIRIT SL wynosi 6 kN zamiast 23 kN w osi podłużnej). Ta wartość mocno się zmienia w zależności od ustawienia na krawędzi (na środku ramienia czy bliżej zamka…).

powrót do góry strony

 


 

5. Przeciążony karabinek

Wytrzymałość karabinka wzdłuż osi podłużnej jest optymalna bliżej strony znajdującej się naprzeciwko ramienia.  Wytrzymałość się zmniejsza jeżeli ciężar znajduje się od strony ramienia.

 

 

Utrata wytrzymałości  jest większa w karabinkach o kształcie gruszki, w których zamek jest oddalony od korpusu. Ich kształt również sprzyja niekorzystnemu ustawieniu obciążenia. Wytrzymałość karabinka obciążonego od strony zamka wynosi tylko 30 % wytrzymałości osi podłużnej (na przykład dla karabinka WILLIAM wynosi 7 kN zamiast 27 kN w osi podłużnej).

powrót do góry strony

 


 

6. Dźwignie w różnych miejscach

 


 

Istnieje zbyt wiele niewłaściwych pozycji, które może przyjąć karabinek, by zostały one w 100% sposób przetestowane. Wytrzymałość karabinka w takim przypadku może być niższa w niż 30 % wytrzymałości w osi podłużnej. Dźwignia na karabinek może również doprowadzić do zniszczenia punktu stanowiskowego lub elementów wyposażenia.

powrót do góry strony

 


 

7. Nacisk na nakrętkę (ryzyko uszkodzenia nakrętki)

 


 

Nakrętka jest najsłabszym elementem waszego karabinka. Normy europejskie wymagają, by nakrętka wytrzymała nacisk zewnętrzny o sile 1 kN (wartość łatwa do uzyskania w terenie). Niektóre normy wymagają wyższej odporności np. 16 kN dla normy amerykańskiej ANSI Z359.12.

powrót do góry strony

 


 

8. Tarcie o nakrętkę (ryzyko otwarcia nakrętki i ramienia)

 

 

powrót do góry strony