ASAP przyrząd autoasekuracyjny w dostępie linowym


   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

W systemie dostępu linowego, pracownik porusza się wzdłuż liny roboczej.
ASAP instalowany jest na linie bezpieczeństwa i połączony z uprzężą w jej punkcie A. Jego zadaniem jest powstrzymanie upadku pracownika w sytuacji utraty systemu roboczego.
Zgodnie z normą EN 12841, ASAP jest certyfikowany do użycia jedynie z linami półstatycznymi, rdzeniowymi EN 1891 typ A. W instrukcji użytkowania każdego z modeli ASAP znajdują się informacje o średnicach lin kompatybilnych z nim.
Użycie innych lin nie było testowane i w związku z tym użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich stosowanie.