Wezwanie do zwrotu produktu

          Wezwanie do zwrotu produktu PIRANA

Wezwanie do zwrotu produktu PIRANA


Wezwanie dotyczy przyrządu zjazdowego PIRANA (D005AA00 i D005AA01) ze względu na ryzyko utonięcia w razie przypadkowego zablokowania liny w rowku blokującym. Należy natychmiast zaprzestać używania produktów, których dotyczy niniejsze wezwanie.

 

PIRANA
D005AA00

PIRANA
D005AA01

Produkty objęte wezwaniem:

 • Wszystkie przyrządy zjazdowe PIRANA D005AA00 i D005AA0
 • Numery seryjne: od 19 F 0000000 000 do 22 A 9999999 999
 • Sprzedawane od lipca 2019 do stycznia 2022

Wezwanie nie dotyczy poniższych przyrządów PIRANA

 • Poprzednia generacja PIRANA:

PIRANA
D05

PIRANA
D05 NOI

 

Zidentyfikowane zagrożenie


W pewnych sytuacjach, gdy użytkownik pozwala na swobodne  przesuwanie się liny przez przyrząd PIRANA, by zakończyć zjazd wpadnięciem/skokiem do wody, lina przesuwa się szybko przez przyrząd zjazdowy i może przypadkowo zostać zablokowana w rowku hamującym. Użytkownik jest wtedy zablokowany i może nie być w stanie wyciągnąć zakleszczonej liny. Taka sytuacja może być niebezpieczna, z ryzykiem utonięcia włącznie, zwłaszcza jeśli użytkownik utknie pod wodospadem lub w formacji terenu wypełnionej wodą.

Decyzja o wycofaniu produktu

Nowe informacje zwrotne os użytkowników jakie otrzymaliśmy od czasu naszego alertu bezpieczeństwa z lipca 2021 r. (modyfikacja instrukcji użytkowania) doprowadziły do naszej decyzji o wycofaniu produktu PIRANA. Jeśli posiadacie przyrząd PIRANA, której dotyczy wezwanie do zwrotu, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do naszego serwisu posprzedażowego. Otrzymasz zwrot pieniędzy. Petzl pokryje koszty przesyłki.


Co powinienem zrobić, jeśli to wycofanie dotyczy mojego przyrządu zjazdowego PIRANA?
Należy zaprzestać używania lonży i skontaktować się z lokalnym serwisem Petzl  www.amc.com.pl/kontakt 

Jestem użytkownikiem, jaką kwotę otrzymam za mój przyrządu zjazdowy PIRANA?
Serwis posprzedażowy Petzl zwróci Ci sugerowaną cenę detaliczną w Twoim kraju.

Czy były jakieś wypadki związane z produktami opisanymi w niniejszej informacji?
Do dzisiejszej daty Petzl nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wypadków

Kiedy PIRANA będzie ponownie dostępna?
Pracujemy nad nową wersją produktu. Obecnie nie możemy podać daty jego dostępności.

Nie używam przyrządu PIRANA do kanioningu, czy mam go również zwrocić?
Zalecamy zwrot produktu nawet jeśli nie jest używany do kanioningu.

Gdzie jest numer seryjny przyrządu zjazdowego PIRANA?
Numer seryjny znajduje się na korpusie produktu.