Wezwanie do zwrotu produktu

                   Wezwanie do zwrotu produktu SCORPIO EASHOOK

Wezwanie do zwrotu produktu SCORPIO EASHOOK


Wezwanie dotyczy lonży SCORPIO EASHOOK L060BA00 sprzedawanych pojedynczo lub w zestawie VIA FERRATA EASHOOK (kod: K029DA00 i K029DA01) w związku z  ryzykiem nieprawidłowego działania karabinków. Należy natychmiast zaprzestać używania produktów, których dotyczy niniejsze wezwanie.

SCORPIO EASHOOK
L060BA00

ZESTAW VIA FERRATA EASHOOK
K029DA00 K029DA01

 

 

Kody produktów objętych wezwaniem:

Lonża SCORPIO EASHOOK:  L060BA00 oraz  ZESTAW  VIA FERRATA EASHOOK: K029DA00 i K029DA01.
Wezwanie dotyczy wyłącznie lonży wyprodukowanych i dostarczonych od 1 stycznia roku 2021, których numer seryjny zawiera się w przedziale 21 A 0000000 000 do 21I 9999999 999.

Nieprawidłowe działanie produktów:

Ww. produkty mogą działać nieprawidłowo. W bardzo rzadkich przypadkach ramię karabinka może nie zamknąć się automatycznie i pozostać otwarte. Użycie lonży z karabinkiem, który ma otwarty zamek, nie zapewnia bezpieczeństwa użytkownika w razie upadku.
Jeżeli posiadacie lonżę SCORPIO EASHOOK  objętą niniejszym wezwaniem, należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania, nawet jeśli karabinki funkcjonują prawidłowo. Lonżę należy zwrócić do lokalnego serwisu Petzl.  Dostępne będą  dwie opcje: wymiana produktu na nowy (od wiosny 2022) lub zwrot kosztów zakupu  przez sprzedawcę (w takim wypadku lonżę należy zwrócić do swojego sprzedawcy). Pokrywamy koszty transportu.
Równolegle zostaną przedsięwzięte działania, by przywrócić dostępność produktów do sprzedaży od kwietnia 2022.


Pytania i odpowiedzi:

Gdzie znaleźć numer seryjny mojej lonży?

Numery seryjne znajdują się na etykietce znajdującej się w pokrowcu lonży.


Czy mam sprawdzić numer seryjny mojej lonży SCORPIO EASHOOK czy numer seryjny karabinków?

Należy sprawdzić numer seryjny lonży,  a nie numer seryjny karabinków.

Jakich lonży SCORPIO dotyczy niniejsze wezwanie?

Wezwanie dotyczy lonży SCORPIO EASHOOK L060BA00 sprzedawanych pojedynczo lub w zestawie VIA FERRATA EASHOOK (kod: K029DA00 i K029DA01), których numer seryjny zawiera się w przedziale 21 A 0000000 000 do 21I 9999999 999.

 

Wezwanie dotyczy:

 

SCORPIO EASHOOK L060BA00 wyprodukowane i dostarczone w roku 2021, których numer seryjny zawiera się w przedziale 21 A 0000000 000 do 21I 9999999 999.

 

Wezwanie nie dotyczy

SCORPIO VERTIGO
 

SCORPIO EASHOOK
poprzednia wersja

 

 

Co mam zrobić jeśli wezwanie dotyczy mojej lonży?

Należy zaprzestać używania lonży i skontaktować się z lokalnym serwisem Petzl  www.amc.com.pl/kontakt w celu wymiany produktu (dostępność na wiosnę 2022)  lub należy zwrócić produkt do sprzedawcy dla odzyskania kosztów zakupu.

Czy były jakieś wypadki związane z produktami opisanymi w niniejszej informacji?

Do dzisiejszej daty Petzl nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wypadków. 

Kupiłem ZESTAW VIA FERRATA EASHOOK, który numer seryjny mam sprawdzić?

Należy sprawdzić numer seryjny lonży. Jeśli zawiera się w przedziale 21 A 0000000 000 do 21I 9999999 999 oznacza to, że lonża jest objęta wezwaniem.

Kiedy lonże SCORPIO EASHOOK będą ponownie w sprzedaży?

Nie potrafimy aktualnie podać dokładnej daty, podejmujemy starania, by ponowna sprzedaż była możliwa na początku kwietnia 2022