Wezwanie do kontroli produktu

                  Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: przypadki ślizgania na linie w ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: przypadki ślizgania na linie w ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON


Otrzymaliśmy raporty od użytkowników, którzy stwierdzili ślizganie na linie przyrządów ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON. Dzięki tym informacjom zidentyfikowaliśmy dwie usterki powodujące ślizganie na linie. W związku z powyższym prosimy o wykonanie kontroli oraz testu działania waszego produktu, by wykryć możliwie ślizganie. W razie jego stwierdzenia, należy postąpić zgodnie z procedurą zwrotu.


Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie następujących produktów: ZIGZAG (D022AA00), ZIGZAG PLUS (D022BA00), ZILLON (L22A 025, L22A 040, L22A 055) o numerach seryjnych od 18 L 0000000 000 do 21 G 0000000 000.
Dzięki informacji zwrotnej od użytkowników stwierdziliśmy ślizganie na nowych lub lekko zużytych produktach ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON. Związane jest ono ze zmiennością w procesie produkcji, w rezultacie której powstają dwa typy defektów na dźwigniach odblokowujących w przyrządach ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON:

 • losowe, niewłaściwie działanie efektu sprężyny na górnej dźwigni odblokowującej,
 • zmienność obróbki powierzchni skutkująca zmianą geometrii dźwigni odblokowującej.

Dźwignie odblokowujące w ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON.

 

Zmienność procesu produkcyjnego powoduje przedwczesne zużycie dźwigni odblokowujących powodując ślizganie, które można zaobserwować po kilku miesiącach używania, nawet na nowych produktach.

W związku z tą sytuacją podejmujemy następujące działania:
1. Zaprzestanie sprzedaży bieżących produktów. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, mając za cel dostarczenie nowych produktów po 1 listopada 2021 (aktualizacja:---> styczeń 2022).
2. Wezwanie do kontroli waszych produktów,  według dwóch określonych punktów procedury kontroli ŚOI.
3. Akcja serwisu posprzedażnego: wymiana na nowy produkt wolny od usterek lub zwrot pieniędzy.

Punkty do sprawdzenia w produktach ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON

1. Kontrola dźwigni odblokowujących

 


 
Sprawdzić skuteczność powrotu sprężyny górnej dźwigni odblokowującej (1) i mobilność dolnej dźwigni (2) w ZIGZAG, ZIGZAG PLUS. Powtórzyć test przynajmniej dziesięć razy.

Dźwignie powinny poruszać się swobodnie, bez żadnego tarcia.

Jeżeli rezultaty tych testów nie będą zadowalające, należy natychmiast przestać używać waszego produktu i zwrócić go do lokalnego serwisu Petzl. Jeżeli dźwignie pracują prawidłowo należy przejść do następnego punktu kontroli.

2. Test działania

ZILLON: zawisnąć na lonży wpiętej pojedynczo, na bardzo małej wysokości: ślizganie nie powinno występować. Przy użyciu podwójnym należy się upewnić, że naciśnięcie na dźwignię skutkuje płynnym i kontrolowanym przesuwaniem się liny.

 


ZIGZAG/ZIGZAG PLUS: wykonać test działania na swojej linie (liny kompatybilne z przyrządem mają średnicę od 11.5 do 13 mm). Zainstalować ZIGZGAG w trybie podwójnym. Zawisnąć na bardzo małej wysokości.
 

Podczas wiszenie w trybie podwójnym, ślizganie nie powinno wystąpić.  Upewnić, że naciśnięcie na dźwignię skutkuje płynnym i kontrolowanym przesuwaniem się liny.

Jeżeli rezultaty tych testów nie będą zadowalające, należy natychmiast przestać używać waszego produktu i zwrócić go do lokalnego serwisu Petzl.

W razie wątpliwości odnośnie rezultatów testów należy się z nami skontaktować. Wyżej opisane punkty kontroli w żadnym przypadku nie zastępują pełnej kontroli ŚOI zgodnej z procedurą dostępną na:

 

Pytania i odpowiedzi:

Gdzie znaleźć numer seryjny?
Numery seryjne znajdują się na produkcie:

 

 

Jakiej liny użyć do testu mojego przyrządu ZIGZAG / ZIGZAG PLUS ?
Test należy wykonać na swojej linie (liny kompatybilne z przyrządem mają średnicę od 11.5 do 13 mm). Ten test jest ważny dla jednej konfiguracji przyrząd/lina. W razie zmiany liny, rezultaty mogą się różnić (np. lina o mniejszej średnicy lub nowa lina). Test należy przeprowadzać przy każdej zmianie liny, zgodnie z instrukcją obsługi.

Niniejsza informacja dotyczy mojego produktu, ale nie stwierdziłem jego ślizgania się. Czy mam go zwrócić?
Jeżeli kontrola produktu nie wykazała ślizgania można go nadal używać. Niemniej należy przeprowadzić ten test przed każdym użyciem lub przy każdej zmianie liny, zgodnie z instrukcją obsługi.

Niniejsza informacja dotyczy mojego produktu, stwierdziłem jego ślizganie. Jak mam go zwrócić?
Należy skontaktować się z lokalnym serwisem:
www.amc.com.pl/kontakt
Dostępne będą  dwie opcje: wymiana produktu na nowy począwszy od 1 listopada 2021 (obsługiwane przez AMC)  lub zwrot kosztów zakupu  przez Sprzedawcę. Pokrywamy koszty transportu.

Niniejsza informacja dotyczy mojego produktu, przeprowadziłem kontrolę i nie stwierdziłem ślizgania. Niemniej podczas użycia produktu ślizganie występowało. Dlaczego?
Zaobserwowaliśmy w pewnych warunkach użycia (powtarzane obciążenia tego samego odcinka liny, użycia kostkowego przyrządu typu PANTIN lub lin o mniejszych średnicach) występowanie mniej lub bardziej częstego i znaczącego ślizgania, związanego z defektami dźwigni odblokowujących.

Czy na linie o mniejszej średnicy ślizganie przyrządu jest większe?
Ślizganie na linie o mniejszej średnicy (jak na przykład FLOW) jest większe. By je ograniczyć można użyć liny o większej średnicy (w dopuszczonym zakresie). Należy wykonać test kompatybilności przed użyciem.

Niniejsza informacja nie dotyczy mojego przyrządu ZIGZAG / ZIGZAG PLUS, ale obserwuje na nim ślizganie. Co mam zrobić?
Każda oznaka ślizgania lub słabego blokowania może wskazywać, że przyrząd jest zużyty. Należy przeprowadzić kontrolę produktu zgodnie z procedurą kontroli ŚOI.

Czy były jakieś wypadki związane z produktami opisanymi w niniejszej informacji?
Do dzisiejszej daty Petzl nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wypadków. Petzl otrzymał tylko raporty o niedogodności użycia związanej ze ślizganiem przyrządu.

Ile produktów ma opisane wyżej defekty?
Wszystkie produkty z numerami seryjnymi 18 L 0000000 000 do 21 G 0000000 000 mają defekt geometrii dźwigni odblokowującej. Defekt dotyczący złego działania sprężyny zwrotnej w górnej dźwigni odblokowującej dotyczy 0,025% zwracanych produktów.

Niniejsza informacja dotyczy mojego produktu, stwierdziłem jego ślizganie podczas testów. Do kiedy mogę go zwrócić?
Jeżeli numer seryjny produktu zawiera się w przedziale 18 L 0000000 000 do 21 G 0000000 000 i ślizga się podczas testów podanych w niniejszej informacji można go wymienić do 31 grudnia 2022.
Wymiana nie obejmuje przyrządów, których zużycie kwalifikuje do wycofania z dalszego użytkowania.

Jak wyglądają zmiany konstrukcyjne w moim przyrządzie ZILLON / ZIGZAG / ZIGZAG PLUS ?
Przyrządy ZILLON / ZIGZAG / ZIGZAG PLUS zostały zmodyfikowane jesienią 2021. Zmiana jest widoczna na dźwigniach odblokowujących.

 

 
Przed modyfikacją Po modyfikacji

 

Modyfikacja dotyczy przyrządów ZIGZAG / ZIGZAG PLUS począwszy od numeru seryjnego 21I oraz 21J dla ZILLON.