Wezwanie do kontroli lin półstatycznych

 Wezwanie do kontroli lin półstatycznych Petzl

Wezwanie do kontroli lin półstatycznych Petzl


AXIS 11 mm
ASAP'AXIS 11 mm
PARALLEL 10,5 mm
VECTOR 12,5 mm
RAY 12 mm
SEGMENT 8 mm
CLUB 200 10 mm
PUSH 200 9 mm
TOP 9.8 mm
LEAD 9.8 mm (lina dynamiczna)
ZESTAWY zawierające liny

 

 

O numerach seryjnych zawierających się w przedziale: 18 C 0000000 000  do 20 H 0000000 000

-  Podczas rozpakowywania swoich nowych lin Petzl AXIS 11 mm, jeden z klientów odkrył dwie wady:

1. Głębokie cięcie na linie AXIS 11 mm wyprodukowanej w czerwcu 2019 r.


2.  Fragment liny długości 2,10 m przyklejony do końca liny AXIS 11 mm wyprodukowanej we wrześniu 2019

 


Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy żadnego innego  zgłoszenia tego typu oraz nie zgłoszono żadnego wypadku.

Przeprowadzone śledztwo oraz analiza ryzyka doprowadziła nas do następujących wniosków :

- te dwie wady powstały w jednej z naszych maszyn do cięcia lin,
- obydwie wady mają wspólne przyczyny,
- prawdopodobieństwo powstania tych wad jest bliskie zera (tylko kombinacja  złożonych, niezależnych czynników może do nich doprowadzić),
- ryzyko nie istniało przed marcem 2018 r,
- ryzyko powstania tych wad występuję tylko w tej jednej maszynie do cięcia lin.


- Przeprowadziliśmy natychmiast działania naprawcze, by wyeliminować ryzyko podczas produkcji. Nasze magazyny są w trakcie kontroli i do dnia dzisiejszego nie stwierdzono innego przypadku.

- Jako środek ostrożności prosimy o wykonanie natychmiastowej kontroli lin półstatycznych wymienionych poniżej o numerach seryjnych zawartych między 18 C 0000000 000 do 20 H 0000000 000

 

AXIS 11 mm
ASAP'AXIS 11 mm
PARALLEL 10,5 mm
VECTOR 12,5 mm
RAY 12 mm
SEGMENT 8 mm
CLUB 200 10 mm
PUSH 200 9 mm
TOP 9.8 mm
LEAD 9.8 mm (lina dynamiczna)
ZESTAWY zawierające liny


- Kontrola musi być przeprowadzona ręcznie, bez rękawiczek, na całej długości liny zgodnie z protokołem

- W razie stwierdzenia wady należy umieścić linę w kwarantannie i natychmiast nas poinformować

Procedura obejmuje pewne kryteria, które są wymienione w okresowej kontroli sprzętu, którą musicie obowiązkowo przeprowadzać przynajmniej co 12 miesięcy. W razie problemów z  przeprowadzeniem kontroli skontaktować się nami.

Jesteśmy w pełni świadomi niedogodności związanych z tym wezwanie do kontroli i prosimy o przyjęcie naszych przeprosin. Bezpieczeństwo Klientów jest naszym absolutnym priorytetem, nasze zespoły są w pełni zmobilizowane, by wam pomóc.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o zgłaszanie wszelkich stwierdzonych wad.

 


 

Protokół kontroli


W związku z wezwaniem do kontroli lin pólstatycznych prosimy o postępowanie według poniższego protokołu:

1 – Czy wasza lina połstatyczna Petzl jest na liście lin Petzl objętych wezwaniem?

• NIE →  Waszej liny nie dotyczy wezwanie do kontroli
• TAK   → przejść do punktu 2
• Nie wiem  → przejść do punktu 2 jako środek ostrożności

2 – Zidentyfikować numer seryjny waszej liny.
Numer seryjny liny znajduje się na etykietce umieszczonej na każdym jej zakończeniu, w instrukcji obsługi oraz w waszym rejestrze ŚOI.

Przykład numeru seryjnego: 18 C 01254697 807

• Numer seryjny mojej liny ma postać:   YY M xxxxxxx xxx  → przejść do punktu 3
• Nie mogę odnaleźć numeru seryjnego:                              → przejść do punktu 4

3 – Czy numer seryjny waszej liny półstatycznej zawiera się w przedziale 18 C 0000000 000 do 20 H 0000000 000 ?

• TAK  Pierwsze trzy znaki numery seryjnego są na liście:  18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L,19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L ,20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, → Wezwanie do kontroli dotyczy Waszej liny →  przejść do punktu 4
• NIE (przykład: 18 B 9999999 999) → Wezwanie do kontroli nie dotyczy Waszej liny.

4 – Czy lina jest nowa i nigdy nie była używana?

• NIE (była już używana) →  przejść do punktu 5
• TAK  → przejść do punktu 6

5 -  Czy lina była już używana lub kontrolowana w jednym z poniższym przypadków?
      - zakładanie liny przesuwając ją w dłoni bez rękawiczek wzdłuż całej długości.
      - zginanie liny w ręce bez rękawiczek na całej długości.  
      - okresowa kontrola została przeprowadzona na całej długości liny .

• NIE lub mam wątpliwości  →  przejść do punktu 7
• TAK  →  nie ma potrzeby wykonywania ponownej kontroli, prosimy o poinformowanie nas za pomocą  formularza rejestracji kontroli mojej liny

 
6 – Czy na  opakowaniu mojej nowej liny jest zielona naklejka / oznaczenie ?

• NIE → lina nie była jeszcze kontrolowana  → przejść do punktu 7
• TAK  → Wasza lina była kontrolowana przez specjalistę i nie ma potrzeby jej ponownej kontroli

7 – Skontrolować linę ręcznie, bez rękawiczek, na całej jej długości:

Niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych (1) i (2) pokazanych poniżej. W razie wykrycia wady, której dotyczy niniejsze wezwanie do kontroli, prosimy o zanotowanie jej numeru seryjnego, umieszczeniu liny na kwarantannie i skontaktowanie się z nami
 

   
(1)    Wada produkcyjna, której dotyczy niniejsze wezwanie do kontroli       (2)    Wada produkcyjna, której dotyczy niniejsze wezwanie do kontroli

 

 Jeżeli podczas kontroli wykryjecie uszkodzenia lub zużycie lub inne anomalia opisane w procedurze kontrolnej ŚOI (link do procedury) – linę należy wycofać z użytkowania.
 

 

 Dwa przykłady zużycia związane z użytkowaniem liny => Wycofać produkt


8 – Po kontroli prosimy o zarejestrowanie jej rezultatu za pomocą formularza rejestracji kontroli mojej liny


9 - W razie problemów z  przeprowadzeniem kontroli należy skontaktować się nami

 


 

Pytania i odpowiedzi:

 

1 - Kiedy i jak dowiedzieliście się  o problemie?
Podczas rozpakowywania nowych lin Petzl AXIS 11 mm jeden z naszych klientów stwierdził dwie następujące wady:
     - głębokie nacięcie  liny AXIS 11 mm wyprodukowanej w czerwcu 2019 r
     - 2,1-metrowy fragment liny przyklejony do jednego końca liny AXIS 11 mm wyprodukowanej we wrześniu 2019 r

2 - Czy zdarzyły się wypadki z uszkodzoną liną?
Do tej pory żaden inny klient nie zgłosił nam podobnych defektów i nie zgłoszono nam żadnych wypadków.

3 - Jak możecie wyjaśnić problem?
Nasze szczegółowe śledztwo  i analiza ryzyka doprowadziły nas do następujących wniosków:
     ● Obie usterki wystąpiły na jednej z naszych maszyn do cięcia lin.
     ● Ryzyko wystąpienia takiej usterki dotyczy tylko maszyny, którą zakupiliśmy i uruchomiliśmy w marcu 2018 roku.
     ● Ryzyko wystąpienia tych dwóch defektów ma wspólne przyczyny źródłowe (człowiek / maszyna).
     ● Ryzyko wystąpienia dwóch defektów jest bliskie zeru (tylko złożona sekwencja dziewięciu niezależnych czynników może prowadzić do wystąpienia którejkolwiek z defektów).

4 - Dlaczego  problem nie dotyczy to lin wyprodukowanych przed marcem 2018 roku?
W marcu 2018 roku kupiliśmy i zaczęliśmy korzystać z nowego standardowego typu maszyny używanej w branży pomiaru i cięcia lin. To właśnie na tej nowej standardowej maszynie wykryliśmy ryzyko wystąpienia usterki, która może nastąpić poprzez złożoną sekwencję dziewięciu niezależnych czynników na styku człowiek/maszyna.

5 - Jakie jest prawdopodobieństwo, że moja lina ma jedną z wad?
Ryzyko wystąpienia dwóch defektów jest bliskie zeru (tylko złożona sekwencja dziewięciu niezależnych czynników  człowieka / maszyna  może prowadzić do wystąpienia którejkolwiek z defektów).  Prawdopodobieństwo wystąpienia tej wady w urządzeniu jest bardzo małe, niemniej w jej efekcie potencjalne obrażenia  jakie mógłby ponieść  użytkownik  mógłby by być poważne.  W związku z powyższym rygorystyczna kontrola każdej potencjalnie uszkodzonej liny jest obowiązkowa. Natychmiast podjęto działania naprawcze w celu wyeliminowania ryzyka, a stan magazynowy jest obecnie kontrolowany. Do tej pory nie znaleziono żadnej innego przypadku.

6 - Dlaczego te dwie wady nie zostały wykryte wcześniej?
Wystąpienie dwóch defektów jest bardzo mało prawdopodobne i bliskie zeru, ponieważ tylko złożona sekwencja dziewięciu niezależnych czynników  na styku człowieka / maszyna może prowadzić do wystąpienia którejkolwiek z tych defektów.

7 - Czy koniecznie  muszę sprawdzać swoją linę?
Tak, chyba że jesteś objęty wyjątkiem określonym w protokole kontrolnym.

8 - Jeśli sprawdziłem już swoje liny, kiedy zacząłem ich używać po raz pierwszy lub podczas okresowej kontroli środków ochrony indywidualnej, czy muszę je sprawdzać ponownie?
Jeśli sprawdziłeś już swoją linę przy pierwszym użyciu lub podczas okresowej kontroli ŚOI  to stwierdziłbyś wystąpienie którejkolwiek z wad objętych wezwaniem do kontroli. Nie musisz ponownie kontrolować swojej liny. Dla prawidłowego monitorowania tego produktu prosimy o wypełnienie  formularza rejestracji kontroli mojej liny

9 - Jeśli nie mam żadnego przeszkolenia w zakresie inspekcji ŚOI, czy mogę przeprowadzić kontrolę?
Przeglądu może dokonać każda sprawna intelektualnie i fizycznie osoba  potrafiąca posługiwać się liną się liną.  Protokół kontrolny precyzyjnie przeprowadzi  Cię przez każdy etap kontroli.

10 - Nie wiem jak sprawdzić linę lub nie jestem pewien czy potrafię dobrze to zrobić
Przeczytaj protokół kontrolny, a w razie potrzeby skontaktuj się z nami.

11 - Jak mogę sprawdzić swoją  linę?
Ponieważ wada jest tak łatwa do wykrycia dotykiem, kontrolę należy przeprowadzić ręcznie, bez rękawiczek, na całej długości liny i zgodnie z protokołem kontrolnym.

12 – Czy wezwanie do kontroli liny półstatycznej Petzl dotyczy mojej liny?
Wezwaniem do kontroli objęte są wymienione niżej  liny półstatyczne produkowane od marca 2018 roku  o numerach seryjnych zawartych między 18 C 0000000 000 do 20 H 0000000 000:

Dotyczy modeli lin:

AXIS 11 mm
ASAP'AXIS 11 mm
PARALLEL 10,5 mm
VECTOR 12,5 mm
RAY 12 mm
SEGMENT 8 mm
CLUB 200 10 mm
PUSH 200 9 mm
TOP 9.8 mm
LEAD 9.8 mm (lina dynamiczna)
ZESTAWY zawierające liny

Wezwanie do kontroli nie dotyczy lin wyprodukowanych przed  marcem 2018.

13 - Czy wezwanie do kontroli dotyczy mojej liny dynamicznej?
Nie, liny dynamiczne nie są objęte wezwaniem do kontroli, ponieważ są cięte na  innej maszynie do cięcia lin, która nie stwarza ryzyka wystąpienia takich wad.
Lina LEAD 9,8 mm jest jedyną liną dynamiczną, której dotyczy wezwanie do kontroli, ponieważ  do jej cięcia była wykorzystywana maszyna do cięcia lin, która stwarza ryzyko wystąpienia defektów.
Uwaga: lina LEAD 9,8 mm jest przeznaczona wyłącznie dla operatorów ścianek wspinaczkowych.

14 - Jeśli moja lina jest częścią zestawu, czy powinienem sprawdzić cały zestaw?
Nie, wezwanie  do kontroli obejmuje tylko linę w Twoim zestawie. Możesz jednak skorzystać z okazji, aby skontrolować cały zestaw. Przypominamy, że co najmniej raz na 12 miesięcy należy przeprowadzać szczegółową, okresową kontrolę swoich ŚOI (środków ochrony indywidualnej).

15 - Czy lina zestawu JAG SYSTEM jest objęta wezwaniem do kontroli?
Nie, lina zestawu  JAG SYSTEM nie jest objęta wezwaniem do kontroli, ponieważ jest cięta na innej maszynie do cięcia lin, która nie stwarza ryzyka wystąpienia takich wad. Jednak lina AXIS z JAG RESCUE KIT jest objęta wezwaniem do kontroli.

16 – Gdzie znaleźć numer seryjny mojej liny?
Wszystkie nasze produkty mają indywidualną nazwę i numer, aby je zidentyfikować.
Nazwa i numer seryjny znajdują się na etykiecie znajdującej na każdym końcu liny.

 

Jeśli nie masz już numeru seryjnego, zapobiegawczo prosimy o przeprowadzenie kontroli ŚOI. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi j dołączonej do liny, dostępnej  również na Petzl.com.

17 - Chcę kupić nową linę półstatyczną . Jaką mam  gwarancję, że liny dostępne w sklepach są zgodne?
Odkąd wada została wykryta, Petzl naprawił swoją maszynę do cięcia półstatycznych, skontrolował cały jej stan magazynowy i poprosił wszystkich swoich sprzedawców  o sprawdzenie zapasów i przekazanie wezwania do kontroli własnym klientom. Nasi klienci handlowi to zaangażowani i znający się na rzeczy profesjonaliści, którzy sprawdzą własne zapasy. Nie możemy jednak zagwarantować, że zgodnie z naszą prośbą, cały asortyment lin sprzedawcy zostanie sprawdzony przed zakupem. Dlatego też, jako środek ostrożności, zdecydowanie zalecamy przestrzeganie protokołu kontrolnego  przed użyciem nowej liny.

18 - Znalazłem małą zieloną naklejkę / oznaczenie  na opakowaniu liny. Co to znaczy?
Wszystkie liny wyprodukowane między marcem 2018 a lipcem 2020, które zostały już sprawdzone przez Petzl lub innych specjalistów, muszą mieć zieloną naklejkę / oznaczenie  na opakowaniu liny.
Ponieważ urządzenie do cięcia lin jest już zabezpieczone , zaprzestaniemy umieszczania zielonych naklejek / oznaczeń  na opakowaniach lin wyprodukowanych od 1 sierpnia 2020 r. (Numer seryjny> 20H xxxx).

19 - Co mam zrobić, jeśli znajdę wadę fabryczną?
Jeśli Twoja lina ma wadę fabryczną, prosimy o natychmiastowe poddanie liny kwarantannie i skontaktowanie się z nami

20 - Jeśli obecnie przebywam w kraju, w którym nie ma dystrybutora, z kim mam się skontaktować?
Skontaktuj się z nami

21 - Czy lina z mojej lonży  GRILLON jest objęta wezwaniem do kontroli?
Nie, lina GRILLON nie jest objęta wezwaniem do kontroli, ponieważ jest cięta na  innej maszynie do cięcia lin, która nie stwarza ryzyka wystąpienia takich wad.

22 - Które zestawy są objęte kontrolą?
Wszystkie zestawy zawierające linę półstatyczną są objęte wezwaniem do kontroli.

23 - Czy moje liny PUSH i CLUB są objęte wezwaniem do kontroli?
Wezwaniem do kontroli objęte są tylko liny PUSH 200 i CLUB 200 o długości 200 metrów. Nie dotyczy to krótszych lin, ponieważ są one cięte na  innej maszynie do cięcia lin, która nie stwarza ryzyka wystąpienia takich uszkodzeń.