Petzl GRILLON

                                Wezwanie do kontroli lonży GRILLON

Wezwanie do kontroli lonży GRILLON


Petzl wzywa do kontroli niektórych produktów GRILLON po wykryciu nieprawidłowo zamontowanej liny w przyrządzie blokującym (regulatorze), w niedawno wyprodukowanych egzemplarzach. W takiej sytuacji produkt nie spełnia swojej funkcji blokującej, co może skutkować ryzykiem obrażeń. Prosimy o natychmiastowe zaprzestanie sprzedaży i używania produktów GRILLON wyprodukowanych pomiędzy październikiem i grudniem 2023 roku oraz przeprowadzenie poniższej procedury kontrolnej.

 

 

Skąd mam wiedzieć, czy muszę sprawdzić mój produkt?

1.  Zidentyfikuj oznaczenie swojego produktu

W zależności od produktu może on mieć oznaczenie na plastikowej osłonie lub na etykiecie na linie (na wolnym końcu liny).


Etykieta z oznaczeniami


Plastikowa osłona

 

 

Jeśli produkt posiada "oznaczenie na etykiecie", oznacza to, że nie jest to objęty wezwaniem do kontroli.

Jeśli produkt posiada "oznaczenie na plastikowej osłonie", należy przejść do następnego kroku.

 

2. Sprawdzenie daty produkcji
 

 

MM : miesiąc
YY : rok

Jeżeli lonża GRILLON została wyprodukowana przed październikiem 2023 lub po grudniu 2023 oznacza to, że nie dotyczy jej niniejsze wezwanie do kontroli.

Jeżeli lonża GRILLON została wyprodukowana w październiku, listopadzie lub grudniu 2023 :

1. Skorzystaj z poniższego narzędzia Excel, aby dowiedzieć się, czy Twój produkt lub opakowanie produktów wymaga sprawdzenia:
Pobierz plik Excela

Lista partii produktów podlegających kontroli dostępna jest także w pliku poniżej:
Pobierz plik pdf

2. Jeśli Twój produkt wymaga przeglądu, przeprowadź kontrolę opisaną poniżej.
 

 

Jaką kontrolę wzrokową należy przeprowadzić?

Kierunek instalacji liny znajduje się na oznaczeniach na ruchomej okładce produktu:

 

 

  Pawidłowy

 

 Wynik prawidłowy. Możesz wznowić sprzedaż i użytkowanie tego produktu zgodnie z instrukcją obsługi.

 Nieprawidłowy:

 

 Wynik nieprawidłowy:
 - nie używać tego produktu.
 - założyć linę w poprawny sposób, zgodnie z poniższą procedurą

 - Wykonać test sprawdzający działanie

 

 

W razie wątpliwości dotyczących przeprowadzenia testu należy skontaktować się z lokalnym serwisem Petzl www.amc.com.pl/kontakt

 


 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są kody produktów objętych niniejszym wezwaniem do kontroli?

 

Nazwa  Zdjęcie  Kod  
GRILLON
Lonża regulowana, stabilizująca w pozycji roboczej
 L052AA00
 L052AA01
 L052AA02
 L052AA03
 L052AA04
 L052AA05
 L052AA06
 L052AA07
GRILLON HOOK
Lonża stabilizująca w pozycji roboczej, z łącznikiem HOOK – wersja europejska

 L052BA00
 L052BA01

GRILLON HOOK
Lonża stabilizująca w pozycji roboczej, z łącznikiem HOOK – wersja międzynarodowa
 L052CA00
 L052CA02
 L052CA03
GRILLON MGO
Lonża stabilizująca w pozycji roboczej, z łącznikiem MGO
 L052DA00
GRILLON
Stanowisko z szybką regulacją
 L052AA00
 L052AA01
 L052AA02
 L052AA03
GRILLON
Tymczasowa poręczówka
 L052AA03
 L052AA04
 L052AA05
 L052AA06

 

Oznaczenia na moim produkcie znajdują się na szarej osłonie plastikowej, nie na czerwonej. Czy to jest normalne?
Dotyczy to produktu GRILLON w wersji czarnej, który ma szarą osłonę plastikową. Należy odczytać informacje na etykiecie, by sprawdzić, czy dotyczy go niniejsze wezwanie do kontroli.

Ile wykryto wadliwych produktów?
Do 2 stycznia 2024 wykryto 8 produktów, pochodzących z tej samej partii produkcyjnej.

Czy były jakieś wypadki związane z produktami opisanymi w niniejszej informacji?
Do 2 stycznia 2024 Petzl nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wypadków.

Otrzymałem produkt GRILLON z zieloną etykietką na opakowaniu. Co to oznacza?
Petzl używa zielonych etykiet do oznaczenia skontrolowanych produktów, których dotyczy niniejsze wezwanie.

Gdzie znajduje się data produkcji lonży GRILLON?

Istnieją dwa sposoby określenia daty produkcji na podstawie jego oznakowania:

• Data produkcji: Jest pokazana obok piktogramu fabryki w formacie MM/RR (miesiąc/rok). Należy wykorzystać tę datę do celów niniejszego wezwania o kontrolę.


• Numer indywidualny: Zaczyna się od roku i miesiąca produkcji. Miesiące są oznaczone literą (A: styczeń, B: luty,....., J: październik, K: listopad, L: grudzień).

 

Partia produktów może zostać wyprodukowana na przełomie miesięcy. Zatem miesiąc produkcji zawarty w numerze indywidualnym jest datą początku danej partii.
Miesiąc wskazany w numerze indywidualnym może różnić się od miesiąca wskazanego obok piktogramu.


Jaki jest numer partii produkcyjnej?

Numer partii to pierwsze dziesięć cyfr numeru indywidualnego, bez trzech ostatnich cyfr rosnących.