Kontrola uprzęży wspinaczkowej

                    Jak skontrolować swoją uprząż wspinaczkową?

Jak skontrolować swoją uprząż wspinaczkową?


Jak skontrolować swoją uprząż wspinaczkową

Czy pamiętacie kiedy ostatni raz sprawdziliście waszą uprząż wspinaczkową? Czy wiecie ile ma lat i czy trzeba ją wycofać z użytkowania? Wspinacz jest odpowiedzialny za kontrolę swojego sprzętu przed i po każdym użyciu, by zmniejszyć ryzyko związane z uprawieniem wspinaczki. Jeżeli uprząż nosi ślady nieoczekiwanego zużycia, należy przestać jej używać do czasu gdy kompetentna osoba przeprowadzi dogłębną kontrolę.

 

fot Petzl - Lafouche

Petzl zaleca wykonanie dokładnego sprawdzenia uprzęży przez osobę kompetentną przynajmniej raz na rok. Przed powrotem na ściankę czy w skały możecie sami przeprowadzić kontrolę waszej uprzęży w 14 punktach kontrolnych, by upewnić się czy nadaje się nadal do użycia.
Możecie ściągnąć oficjalną procedurę kontroli  i kartę kontrolną ze stron produktów na www.amc.com.pl. Podczas kontroli należy określić stan każdego sprawdzanego punktu: Stan dobry (D) Obserwować (O) Naprawić (N) Wycofać z użytkowania (W) Nie dotyczy (N/A)

 

Znać historię produktu

Krok 1:  wiedzieć w jakich warunkach uprząż była używana i zidentyfikować wszystkie „nietypowe” zdarzenia podczas jej użycia  (przykłady : odpadnięcia, ekspozycja na ekstremalne temperatury, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...).

Kontrola wstępna

Krok 2: Sprawdzić czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE. Uwaga: oznaczenia numerów indywidualnych uprzęży mają dwa formaty. Poniżej więcej informacji dotyczących rodzaju kodowania.

 

 


Krok 3:  Upewnić się czy maksymalny czas życia uprzęży, 10 lat, nie zastał przekroczony.
Krok 4:  Porównać z nową uprzężą, by upewnić się czy nie było żadnej modyfikacji lub  czy nie brakuje jakiegoś elementu.

Kontrola stanu taśm

Krok 5:  Sprawdzić stan pasa i taśm udowych, połączenie taśmy udowe/pas, szelki (jeżeli są) pod kątem  przecięć, uszkodzeń, wybrzuszeń oraz zużycie spowodowane użytkowaniem, wysoką temperaturą, kontaktem ze środkami chemicznymi.  Pamiętać o tych fragmentach, które są niewidoczne - pod klamrami i punktami wpinania.
Krok 6: Skontrolować stan szwów (od góry i od dołu). Sprawdzić czy są przecięte, wyciągnięte lub zużyte włókna. Szwy bezpieczeństwa mają inny kolor włókien niż włókna taśmy.

 

 

Kontrola punktów wiązania i pętli do asekuracji

Krok 7: Sprawdzić stan pętli do asekuracji (centralnej) pod kątem przecięć, wybrzuszeń, uszkodzeń i zużycia związanego z użytkowaniem, temperaturą, środkami chemicznymi.
Krok 8: Sprawdzić stan taśm punktów wiązania (występowanie przecięć, wybrzuszeń, uszkodzeń i zużycia związanego z użytkowaniem, temperaturą, środkami chemicznymi). Niektóre uprzęże (na przykład SIMBA, LUNA, SELENA, ADJAMA, SAMA) posiadają wskaźnik zużycia na dolnym punkcie wiązania. Jeżeli taki wskaźnik pojawi się należy wycofać uprząż z użytkowania.

 

 

 

Kontrola stanu klamer do regulacji

Krok 9: Sprawdzić stan klamer do regulacji (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, zużycia, deformacji, korozji...).
Krok 10: Sprawdzić prawidłowe ustawienie taśmy w klamrach (brak skręceń).
Krok 11: Sprawdzić prawidłowe działanie klamer.

 

 

 


Kontrola elementów zapewniających komfort

Krok 12: Sprawdzić stan wyściółki na pasie biodrowym, taśmach udowych, (brak przecięć, śladów zużycia,  rozerwania...).
Krok 13: Sprawdzić stan szlufek elastycznych i tylnych łączników (brak przecięć, śladów zużycia, rozerwania...).
Krok 14: Sprawdzić stan uchwytów sprzętowych (brak przecięć, śladów zużycia, rozerwania...).

 

 

 

Podsumowanie

Jeżeli w wyniku kontroli jeden z elementów waszej uprzęży zostanie oznaczony „Do naprawy” mocno zalecane jest zaprzestanie używania uprzęży do czas u wykonania niezbędnych napraw.  Jeśli jeden z elementów uprzęży zostanie zakwalifikowany jako „Wycofać z użytkowania”, należy uprząż zniszczyć, by uniknąć dalszego użycia i kupić nową uprząż.


Przykłady zużytych uprzęży lub uprzęży które należy wycofać z użycia