Kontrola kasku

                Jak skontrolować swój kask?

Jak skontrolować swój kask?


Jak skontrolować swój kask

Sprawdźcie nasze porady i zalecenia, by upewnić się, że wasz kask jest w dobrym stanie.

 

Petzl zaleca wykonanie dokładnego sprawdzenia kasku przez osobę kompetentną przynajmniej raz na rok. Możecie ściągnąć oficjalną procedurę kontroli  i kartę kontrolną ze stron produktów na www.amc.com.pl.

 

KASKI

 

 

1. Znana historia produktu

Każdy SOI wykazujący objawy uszkodzenia powinien zostać poddany kwarantannie, zanim zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola.

Użytkownik zobowiązany jest:


- Dostarczyć dokładnych informacji dotyczących warunków użytkowania.
- Poinformować o wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z jego SOI.
(Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...).

2. Kontrola wstępna

Sprawdzić czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE. Uwaga: oznaczenia numerów indywidualnych mają dwa formaty. Poniżej więcej informacji dotyczących rodzaju kodowania.

 


Upewnić się czy maksymalny czas życia produktu nie zastał przekroczony.
Porównać z nową produktem, by upewnić się czy nie było żadnej modyfikacji lub  czy nie brakuje jakiegoś elementu.
 

3. Sprawdzanie stanu skorupy

• Sprawdzić stan zewnętrznej skorupy (ślady uszkodzeń, uderzeń, deformacji, pęknięć, nadtopień, zużycia, ślady substancji chemicznych...).

• Sprawdzić stan skorupy wewnętrznej (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, brakujących elementów...). Uwaga: nie demontować skorupy wewnętrznej, która jest przymocowana do skorupy.

Przypomnienie: personalizacja lub oznaczenia kasku nie mogą być wykonywane środkami chemicznymi. Należy używać naklejek wodnych do wszelkiego typu oznakowań.

• Sprawdzić stan szczelin i otworów do mocowania akcesoriów (deformacje, pęknięcia...).

• Sprawdzić stan i działanie zatyczek wentylacyjnych (dotyczy kasków VERTEX VENT, ELIOS...).

 

4. Sprawdzanie skorupy wewnętrznej

Sprawdzić stan skorupy wewnętrznej (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, brakujących elementów...). Wyciągnąć elementy zapewniające komfort, by skontrolować ukryte miejsca.
Uwaga: nie demontować skorupy wewnętrznej, która jest przymocowana do skorupy.

Uwaga: w zależności od modelu kasku, skorupa i skorupa wewnętrzna mogą:

 

5. Sprawdzanie stanu systemu nośnego

• Sprawdzić stan taśm i ich mocowanie do skorupy (zużycie, przecięcia, nadtopienia, deformacje części plastikowych).

Uwaga: większość kasków ze skorupą wewnętrzną nie ma systemu nośnego z taśmy.
 

6. Sprawdzanie stanu opaski obwodu głowy

• Sprawdzić stanu opaski obwodu głowy i jej mocowanie do skorupy (zużycie, deformacje, brakujące elementy...). W razie potrzeby ściągnąć pianki lub elementy zapewniające komfort, by skontrolować niewidoczne miejsca.

Uwaga: niektóre kaski jak METEOR lub SIROCCO nie mają opaski obwodu głowy.

 

7. Sprawdzanie systemu regulacji

• Sprawdzić stanu systemu regulacji i jego zamocowanie do skorupy (zużycie, deformacje, brakujące elementy...).

• Sprawdzanie działania systemu regulacji.

Sprawdzić działanie systemu regulacji w obydwie strony. Pociągnąć, by sprawdzić czy system utrzymuje regulację.

 

8. Sprawdzanie paska pod brodę

• Sprawdzić stan taśm paska pod brodę i ich mocowanie do skorupy (zużycie, przecięcia, nadtopienia, deformacje części plastikowych).

Przesunąć szlufki i elementy plastikowe, by skontrolować taśmę w schowanych miejscach.

Sprawdzić stan klamry zapinającej pasek pod brodę (zużycie, deformacje, złamania). Sprawdzić skuteczność zapięcia lekko ciągnąc taśmy z każdej strony klamry.

 

9. Sprawdzanie pianek

• Sprawdzić stan pianek zapewniających komfort. W razie potrzeby należy je zdemontować, by wymienić na nowe lub wyprać.

 

 

10. Sprawdzanie zaczepów na latarkę czołową

• Sprawdzić stan zaczepów na latarkę czołową (zużycie, deformacje, brakujące elementy...).
 

 

11. Sprawdzenie akcesoriów

• Jeżeli do kasku są przymocowane akcesoria, sprawdzić ich stan i prawidłowe działanie (latarka, osłona...).
 

 

Przykłady kasków zużytych lub takich, które należy wycofać z użycia

 

 


 

Zobacz kaski sportowe Petzl:

 

Zobacz kaski przemysłowe Petzl: