Certyfikacja kasków Petzl

     Zrozumieć certyfikację europejską swojego kasku do pracy na wysokości

Zrozumieć certyfikację europejską swojego kasku do pracy na wysokości


 

Nie istnieje specyficzna Norma Europejska dla kasków do pracy na wysokości, Petzl przy tworzeniu kasków opiera się na dwóch istniejących normach dotyczących kasków.

 

   OSTRZEŻENIA

• Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje użytkowania przyrządów użytych w tej poradzie technicznej zanim zaczniesz ją stosować. Musisz przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w instrukcjach użytkowania do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
• Opanowanie tych technik wymaga specjalnego szkolenia. Współpracuj z profesjonalistą, aby potwierdzić swoją zdolność do bezpiecznego i niezależnego wykonywania tych technik, zanim spróbujesz zastosować je bez nadzoru.
• Podajemy przykłady technik związanych z Twoją działalnością. Mogą istnieć inne, których tutaj nie opisujemy.

 

EN 12492:

Kaski dla alpinistów

EN 397:

Przemysłowe hełmy ochronne

 

Te dwie normy, przeznaczone dla różnych środowisk, mają własne wymagania dotyczące projektu i wydajności.

Aby spełnić normę, kask musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące konstrukcji i działania.

Niektóre wymagania projektowe różnią się między tymi dwiema normami, co wyklucza podwójną certyfikację i / lub oznacza możliwość tylko częściowej zgodności z oboma normami.

Oto główne różnice w wymaganiach projektowych między tymi dwoma normami:

 

1. Różnice w wymaganiach projektowych

   

 


 WENTYLACJA   

EN 12492: 2012

 

Całkowita powierzchnia wentylacji
większa niż 4 cm2

EN 397: 2012

 

Całkowita powierzchnia wentylacji
mniejsza niż 4,5 cm2

 

 

Co to oznacza dla mojego kasku?
•    Zgodność z normą EN 12492:2012 : STRATO VENT/ VERTEX VENT
•    Zgodność z normą EN 397:2012 : STRATO/ VERTEX/ VERTEX VENT z zasłoniętymi otworami wentylacyjnymi

 

 

 

   

 


 PASEK PODBRÓDKOWY

 

EN 12492: 2012

 

Wytrzymałość paska podbródkowego:
ponad 50 kg w celu zmniejszenia ryzyka
utraty kasku podczas odpadnięcia

EN 397: 2012

 

Wytrzymałość paska podbródkowego:
mniejsza niż 25 kg w celu uniknięcia ryzyka
uduszenia przez zahaczony kask

 

W zależności od przepisów norma EN 397 obejmuje prace na ziemi, podczas gdy norma EN 12492 obejmuje prace na wysokości.

 

 Co to oznacza dla mojego kasku?
•    Dzięki paskowi podbródkowemu DUAL w liniach STRATO i VERTEX (od 2019 r.) możesz dostosować siłę paska do zagrożeń przewidywanych w środowisku pracy (patrz wskazówka techniczna dotycząca pasków podbródkowych DUAL).

 

 

   

 


 WEWNĘTRZNY PRZEŚWIT PIONOWY
   


 

EN 12492: 2012

 

 

EN 397: 2012

 

Norma EN 397 wymaga,
aby wewnętrzny prześwit pionowy
był nie mniejszy niż 25 mm.

 

Co to oznacza dla mojego kasku?

•    Kaski z wkładką, takie jak STRATO, nie spełniają wymogu tej normy

 

 

 


 

2. Różnica w wymaganiach dotyczących wydajności

 

 
 


 WYMOGI DOTYCZĄCE POCHŁANIANIA ENERGII

Wymóg ten ma na celu określenie zdolności kasku do ochrony głowy przed spadającymi przedmiotami.
 

EN 12492: 2012

 

Siła uderzenia

F ≤ 10 kN

EN 397: 2012

 

Siła uderzenia

F ≤ 5 kN

 

 


 

 
 


 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PENETRACJI

 

EN 12492: 2012

Penetracja


 

Brak kontaktu pomiędzy
głową a punktem

EN 397: 2012

Penetracja


 

Brak kontaktu pomiędzy
głową a punktem

 

 Co to oznacza dla mojego kasku?
•    Wszystkie kaski z linii Petzl VERTEX i STRATO są zgodne z wymaganiami obu norm dotyczących zdolności pochłaniania uderzeń i penetracji.

 

 

 
 


 ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

 

EN 12492: 2012

 

 

EN 397: 2012

10 sekund ekspozycji z odległości 5 cm

Warunek: przestaje się palić
5 sekund po usunięciu płomienia
 

 

 Co to oznacza dla mojego kasku?
•    Kaski STRATO i VERTEX, a także VERTEX VENT z zasłoniętymi otworami wentylacyjnymi, spełniają te wymagania.

 

 

 
 


 OCHRONA PRZED ROZPRYSKIEM STOPIONEGO METALU

 

 

 

EN 12492: 2012

 

 

EN 397: 2012

Brak penetracji przez stopiony metal

Pali się nie dłużej niż 5 sekund

 

 Co to oznacza dla mojego kasku?
•    Kaski STRATO i VERTEX, a także VERTEX VENT z zasłoniętymi otworami wentylacyjnymi, spełniają te wymagania.

 

 

Zgodność z normą elektryczną EN 50365

 


EN 50365: 
Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

 

Aby kask spełniał normę EN 50365, musi najpierw spełniać wszystkie wymagania normy EN 397.

 

 

 Co to oznacza dla mojego kasku?
•    Tylko kask VERTEX spełnia normę EN 50365. Kask STRATO nie spełnia normy EN 50365, ponieważ nie spełnia wszystkich wymagań normy EN 397 (np. wymogu wewnętrznego prześwitu pionowego).