ASAP i ASAP LOCK 2019

    Zmiany w przyrządach ASAP i ASAP LOCK w związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie ŚOI.

Zmiany w przyrządach ASAP i ASAP LOCK w związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie ŚOI.


Dla zapewnienia zgodności z nowymi przepisami Unii Europejskiej związanymi ze ŚOI cała linia przyrządów autoasekuracyjnych ASAP, ASAP LOCK, ASAP’SORBER została zmieniona i na nowo certyfikowana. Przyrządy pozostały takie same – ale wprowadzono wiele zmian w kwestii kompatybilności z linami, łącznikami i absorberami energii.

 
Uproszczenie linii ASAP

Do czerwca 2019 były dostępne dwa modele ASAP. Jeden z certyfikacją CE i sprzedawany z łącznikiem OK TL, drugi z certyfikacją CE i ANSI, sprzedawany z łącznikiem OXAN TL.

 

Od końca czerwca 2019 te dwa modele łącza się w jeden, sprzedawany bez łącznika

ASAP pozostaje kompatybilny z łącznikami OK TL (M33A TL) i OXAN TLA (M72A TLA).
ASAP LOCK pozostaje bez zmian.

 

Uproszczenie linii ASAP’SORBER
 

Do czerwca 2019 linia ASAP’SORBER składała się z 5 modeli:

• ASAP’SORBER 20 i 40 certyfikowanych zgodnie z  EN355.
• ASAP’SORBER 20 i 40 wersja międzynarodowa, certyfikowanych zgodnie z ANSI Z359.13 jak również będącymi elementami składowymi systemów ASAP i ASAP LOCK zgodnie z EN12841 i EN353-2.
• ASAP’SORBER AXESS certyfikowanego zgodnie z ANSI Z359.13  i będącego element składowym systemów ASAP i ASAP LOCK zgodnie z EN12841 i EN353-2.

 

Od lipca 2019 liczba modeli została zmniejszona do trzech, z bardziej przejrzystą certyfikacją:

• ASAP’SORBER 20 i 40 (fizycznie identyczne jak poprzednie absorbery w wersji międzynarodowej)
• ASAP’SORBER AXESS (taki sam)

Wszystkie są certyfikowane zgodnie z EN355 i ANSI Z359.13
ASAP’SORBER AXESS pozostaje jedynym modelem przeznaczony do ratownictwa, z obciążeniem do 250 kg. Poprzeczki CAPTIV nie są już dostarczane z ASAP’SORBER-ami. Uwaga: dla zachowania zgodności z normą ANSI Z359.13 należy użyć również CAPTIV.

Poprzednie modele ASAP i ASAP LOCK są kompatybilne z absorberami ASAP'SORBER sprzedawanymi od lipca 2019, ale całość nie ma certyfikacji UE.

 

Dodanie łącznika Bm’D do kompatybilności ASAP, w świetle ANSI Z359.15
 

W przypadku użycia przyrządu ASAP zgodnie z normą ANSI Z359.15, oprócz łącznika OXAN TLA może być zastosowany nowy łącznik Bm’D TLU.


Nowa lina ASAP’AXIS kompatybilna z ASAP i ASAP LOCK, zgodnie z EN353-2
 

Nowe rozporządzenie dotyczące ŚOI nakłada na producenta obowiązek zachowania zgodności produktów z normą, w razie jej zmiany. Jest to przypadek normy EN 353-2, w której zmieniono wymagania odnośnie testów: każdy urządzenie zatrzymujące upadki z wysokości, z którego można zdemontować absorber energii (przypadek ASAPa), musi przejść testy z absorberem lub bez (z siłą uderzenia ≤ 6 kN).

W związku z powyższym Petzl opracował linę ASAP’AXIS, ze zintegrowanym systemem absorbowania energii znajdującym się od strony stanowiska:  

ASAP’AXIS może być używana z absorberem energii ASAP’SORBER  i  ASAP oraz ASAP LOCK.


Certyfikacja ASAP wg EN 353-2

Przyrząd ASAP może być użyty według wymagań normy EN353-2 wyłącznie z liną ASAP’AXIS.


Certyfikacja ASAP LOCK  wg EN 353-2


ASAP’AXIS, podobnie jak inne liny półstatyczne Petzl jest certyfikowana zgodnie z EN1891. Teoretycznie może być używana z przyrządami typu I’D, RIG, przyrządami ASCENSION lub BASIC… Niemniej w razie  działania dużej siły, zintegrowany z liną absorber energii może zadziałać, co jest równoznaczne z przedwczesnym wycofaniem liny z użycia.

 

Produkty wymienone w tym artykule

ASAP ASAP LOCK ASAP’SORBER ASAP’SORBER AXESS