Przyrządy zaciskowe PETZL

Przyrządy zaciskowe zostały skonstruowane, by umożliwić wychodzenie po linach, ale przydatne są w różnych sytuacjach: pomoc drugiemu, wyciąganie ofiary ze szczeliny lub podciąganie do stanowiska itp.