Przyrządy zaciskowe Petzl

Przyrządy zaciskowe spełniają dwie zasadnicze funkcje - służą do wychodzenia po linie i do konstrukcji systemów do wyciągania.