Przyrząd autoasekuracyjny Petzl ASAP pozwala na zakładanie niezwykle prostych i skutecznych systemów zatrzymywania upadku. Przyrząd automatycznie przemieszcza się za użytkownikiem. Funkcjonuje na linie pionowej lub ukośnej. Przesuwny przyrząd autoasekuracyjny samoczynnie blokuje się podczas upadku, poślizgnięcia, niekontrolowanego upadku.