LEZARD

Lonża do ewakuacji z użyciem helikoptera

Cena: 7775 zł
Kod produktu: L01
UDOSTĘPNIJ
OPIS SZCZEGÓŁOWY

Podczas operacji ratowniczej w fazie podejścia lub wyciągania istnieje moment, w którym ratownik jest jednocześnie wpięty do helikoptera i do ściany: jest to sytuacja krytyczna, zwłaszcza w razie turbulencji. Lonża LEZARD pozwala na zabezpieczenie tej sytuacji: w razie mimowolnego odejścia helikoptera LEZARD odczepi lonżę regulowaną. Lonża regulowana pozostaje wpięta do ściany, a ratownik i/lub ofiara pozostają wpięci do helikoptera.

• Przeznaczona do wyciągania z użyciem helikoptera na wysokości:
- szeroki, górny otwór na metalowym korpusie do szybkiego wpięcia do wyciągarki helikoptera,
- regulowane ramię z możliwością dopasowania długości - do wpięcia do stanowiska,
- podwójne dolne ramię umożliwiające wpięcie ratownika i poszkodowanego,
- karabinek zamocowany na metalowym korpusie - do wpięcia noszy
• Pozwala na zabezpieczenie faz opuszczania/ ewakuacji: jeżeli helikopter musi niespodziewanie odejść z zawisu, regulowane ramię automatycznie wypina się z zamocowania i uwalnia w ten sposób poszkodowanego, ratownika i helikopter.
• Ułatwiona manipulacja
- natychmiastowa identyfikacja elementów do wpinania dzięki ich zróżnicowanym kolorom,
- bardzo szybkie i precyzyjne dopasowanie długości dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST,
- łatwe wpinanie dzięki utrzymywaniu łączników w dobrej pozycji.
• Lonża z liny dynamicznej do zmniejszenia siły działającej na użytkownika w razie upadku z niedużej wysokości (1).
• Ciężar: 880 g.
• Certyfikacja: CE.
(1) Lonża do wyciągania z użyciem helikoptera LEZARD nie posiada absorbera energii. Nie powinna być używana, jeżeli współczynnik odpadnięcia jest większy niż 1 (użycie poniżej punktu stanowiskowego). W ZWIĄZKU ZE SPECYFIKĄ LONŻY DO WYCIĄGANIA Z UŻYCIEM HELIKOPTERA LEZARD WYMAGANE JEST SPECJALNE PRZESZKOLENIE.


INFORMACJE TECHNICZNE