Przyrządy autoasekuracyjne do interwencji PETZL

Przyrządy autoasekuracyjne ASAP automatycznie przemieszczają się za użytkownikiem. Funkcjonują na linie pionowej lub ukośnej. Przesuwny przyrządy autoasekuracyjne samoczynnie blokują się podczas upadku, poślizgnięcia, niekontrolowanego upadku.