Łączniki CE Maillon Rapide

Każdy łącznik Maillon Rapide używany jako ŚOI (środek ochrony indywidualnej) w zastosowaniu przemysłowym i sportowym posiada oznaczenia zgodne z normami europejskimi a EN 362 i EN 12275. Na łącznikach Maillon Rapide znajduje się oznaczenie maksymalnego obciążenia, które nie może przekraczać 25 kN, przy zastosowaniu jako ŚOI.  Numer indywidualny: grawerowany laserowo, pomaga na zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej.