Liny do turystyki kwalifikowanej -  tak naprawdę nie jest to czwarty rodzaj lin. Liny te muszą być co najmniej jedną żyłą liny bliźniaczej.