Liny Spelenium zostały specjalnie opracowane na potrzeby speleologii, mają znakomity stosunek: odporność na ścieranie / giętkość.